Navigation path

Additional tools

Lauku attīstība

Apmēram 20 % iedzīvotāju dzīvo reģionos ar dominējošu laukos dzīvojošo īpatsvaru, un aptver pusi Eiropas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas prognozēm laukos līdz 2014. gadam būs izzuduši pieci miljoni darba vietu. Eiropas Savienības un kohēzijas politikas kopīgais uzdevums lauku attīstības politikā ir ekonomisko aktivitāšu diversifikācija un dzīves kvalitātes uzlabošana lauku reģionos. Papildus Eiropas Lauku attīstības lauksaimniecības fondam (ELALF) darbojas arī Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Lūk, svarīgākās ERAF darbības jomas:

  • Darba vietu, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, izveide (jauni uzņēmumi, tūrisma aktivitāšu attīstība, utt.);
  • Piekļuves un savienojumu attīstība starp pilsētām un lauku reģioniem, jo īpaši informācijas sabiedrības jomā;
  • Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) lauksaimniecības jomā (palīdzība jaunu produktu inovācijā un attīstībā), pārtikas lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā;
  • Apdraudējumu novēršana lauksamniecības un mežsaimniecības jomā;
  • Pamatstruktūru attīstība ciematos, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs.
  • Urban-Rural linkages English

Kohēzijas politika bez pilsētu / lauku segregācijas

Struktūrfondi vienlaicīgi darbojas gan lauku, gan pilsētu zonās, tāpēc ir grūti precīzi noteikt, kāda izdevumu daļa tiks atvēlēta lauku attīstībai. Tomēr tabulā zemāk ir norādīts pieejamais kohēzijas politikas pabalstu sadalījums 2007.-2013. gadam atkarībā no teritorijas veida.

Konferences:

  • "Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe" – seminārs – Brisele, 2009. gada 23. janvāris9

Noderīgas saites:

  • Eiropas Komisija – Lauksaimniecība un lauku attīstība

Statistika:

Paredzamais struktūrfondu sadalījums 2007.-2013. gadam atkarībā no teritorijas veida (miljonos eiro):

Teritorijas

 

ERAF

ESF

Struktūrfondi
KOPĀ

Lauku zonas

47 127

6 545

53 672

Mazapdzīvotas un ļoti mazapdzīvotas zonas

7 860

3

7 863

Kalni

6 037

344

6 381

Salas

3 916

281

4 197

Attālie reģioni

1 031

1 188

5 399

Teritoriālās sadarbības zonas
(starp vairākām teritorijām/valstīm)

9 441

162

9 604

Pilsētu zonas

99 261

9 706

108 967

Nepiemērojas

90 509

57 844

148 353

Kopā

268 361

76 073

344 435

% lauku zonas precīzā nozīmē

17,6%

8,6%

15,6%

% plašas lauku zonas

22,7%

9,1%

19,7%

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi