Navigation path

Additional tools

Vidékfejlesztés

A túlnyomóan vidéki régiók Európa területének 50%-át teszik ki, és a népesség mintegy 20%-ának adnak otthont. Az Európai Bizottság előrejelzései szerint 2014-ig 5 millió vidéki munkahely fog megszűnni. A gazdasági tevékenységek változatossá tétele, valamint a vidéki területeken élők életminőségének javítása az uniós vidékfejlesztési politika, valamint a kohéziós politika közös feladata. Ennek megfelelően az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) tevékenysége hatékonyan kiegészíti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapét (EMVA).

Íme az ERFA legfontosabb cselekvési területei:

  • a mezőgazdasági tevékenységtől független munkahelyek teremtése (új vállalkozások, az idegenforgalmi tevékenység fejlesztése stb.);
  • a városok és a vidéki területek közötti kapcsolatok fejlesztése, különös tekintettel az információs társadalom lehetőségeire;
  • a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása a mezőgazdaság (innovációs célú, illetve új termékek kifejlesztéséhez nyújtott támogatások), az agrár-élelmiszeripar, valamint az erdőgazdálkodás terén;
  • kockázatmegelőzés a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás terén;
  • az alapinfrastruktúra fejlesztése a falvakban, különösen az új tagállamokban.
  • Urban-Rural linkages English

A kohéziós politika nem tesz különbséget a városok és a vidéki területek között

A strukturális alapok a vidéki és a városi területeknek egyaránt biztosítanak támogatást, így nehéz pontosan meghatározni, hogy a kiadások mekkora része érinti a vidékfejlesztést. Mindazonáltal az alábbi táblázat tájékoztatást nyújt a kohéziós politika keretében a 2007–2013-as időszakban rendelkezésre álló források területtípus szerinti megoszlásáról.

Események:

  • "Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe" (Szeminárium az Európán belüli fenntartható fejlődést erősítő vidék és városok közötti kapcsolatokról) Brüsszel, 2009. január 23.

Hasznos linkek:

  • Európai Bizottság – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Statisztikák:

A strukturális alapok területtípus szerinti megoszlása a 2007–2013-as időszakban (millió euróban) :

Területek

 

ERFA

ESZA

Strukturális alapok
ÖSSZESEN

Vidéki területek

47 127

6 545

53 672

Ritkán vagy nagyon ritkán lakott területek

7 860

3

7 863

Hegyvidékek

6 037

344

6 381

Szigetek

3 916

281

4 197

Legkülső régiók

1 031

1 188

5 399

Területi együttműködések
(több régió/ország között)

9 441

162

9 604

Városi területek

99 261

9 706

108 967

Nem alkalmazható

90 509

57 844

148 353

Összesen

268 361

76 073

344 435

Kifejezetten
vidéki területek (%)

17,6%

8,6%

15,6%

Tágabb értelemben vett vidéki területek (%) 

22,7%

9,1%

19,7%

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok