Navigation path

Additional tools

Ruralni razvoj

Polovicu Europe čine pretežno ruralna područja i predstavljaju oko 20 % stanovništva. Prema predviđanjima Europske komisije pet milijuna radnih mjesta na ruralnim područjima nestat će do 2014. Raznolikost gospodarskih djelatnosti i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima zajednička je misija politike ruralnog razvoja i kohezijske politike Europske unije. Stoga se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF) zajedno nastoje nadopuniti sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Sljedeća područja glavna su područja djelovanja EFRR-a:

  • stvaranje radnih mjesta izvan poljoprivredne industrije (nova poduzeća, razvoj djelatnosti povezanih s turizmom itd.)
  • razvoj pristupa i veza između gradova i ruralnih područja, osobito u kontekstu informacijskog društva
  • potpora malim i srednjim poduzećima (MSP) u poljoprivrednoj industriji (potpora za inovacije i razvoj novih proizvoda), poljoprivredno-prehrambenoj industriji i šumarskoj industriji
  • kontrola rizika u području poljoprivrede i šumarstva
  • razvoj osnovne infrastrukture u selima, osobito u novim državama članicama
  • povezivanje urbanih i ruralnih područja English

Uklanjanje razdvajanja gradova/sela u okviru kohezijske politike

Strukturni fondovi istovremeno djeluju u ruralnim i u urbanim područjima, stoga je teško točno odrediti koliki se udio izdataka izdvaja za ruralni razvoj. Unatoč tomu u nastavku se nalazi tablica s prikazom distribucije sredstava dostupnih u okviru kohezijske politike za razdoblje 2007. – 2013. s obzirom na vrstu područja.

Konferencije:

Korisne poveznice:

Statistički podaci:

Indikativna distribucija sredstava strukturnih fondova po vrsti područja (u milijunima eura) u razdoblju 2007. – 2013.:

PODRUČJA

 

EFRR

ESF

UKUPNA
sredstva strukturnih fondova

Ruralna područja

47,127

6,545

53,672

Rijetko ili vrlo rijetko naseljena područja

7,860

3

7,863

Gorja

6,037

344

6,381

Otoci

3,916

281

4,197

Najudaljenije regije

1,031

1,188

5,399

Područja teritorijalne suradnje
(među nekoliko regija/zemalja)

9,441

162

9,604

Urbana područja

99,261

9,706

108,967

Nije primjenjivo

90,509

57,844

148,353

Ukupni iznos

268,361

76,073

344,435

Postotak strogo ruralnih područja

17.6%

8.6%

15.6 %

Postotak ruralnih područja (najšira moguća definicija)

22.7%

9.1%

19.7 %

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji