Navigation path

Additional tools

Maaseudun kehittäminen

Puolet Euroopasta on maaseutualueita, ja niillä asuu noin 20 prosenttia Euroopan väestöstä. Euroopan komission ennusteiden mukaan vuoteen 2014 mennessä maaseuduilta katoaa viisi miljoonaa työpaikkaa. Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikan ja koheesiopolitiikan yhteisenä tehtävänä on monipuolistaa maaseutualueiden elinkeinotoimintaa ja parantaa niillä asuvien ihmisten elämänlaatua. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) siis täydentävät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (eli maaseuturahaston) toimintaa.

EAKR:n toiminnalla on seuraavat päämäärät:

  • luoda maatalouselinkeinon ohelle muita työpaikkoja (uudet yritykset, matkailutoiminnan kehittäminen jne.);
  • parantaa kaupunkien ja maaseutualueiden välisiä kulkuyhteyksiä ja erityisesti tietoliikenneyhteyksiä;
  • tukea maatalouden (innovaatio- ja tuotekehitystuki), elintarviketuotannon tai metsätalouden alalla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä);
  • torjua maa- ja metsätalousvahinkoja;
  • kehittää maaseutukylien perusinfrastruktuureita erityisesti uusissa jäsenvaltioissa.
  • Urban-Rural linkages English

Koheesiopolitiikassa ei tehdä eroa kaupunkien ja maaseutualueiden välillä

Rakennerahastoista tuetaan samanaikaisesti sekä maaseutu- että kaupunkialueita. On siis vaikea määrittää tarkasti, mikä osuus menoista kohdennetaan maaseudun kehittämiseen. Oheisessa taulukossa kuitenkin esitetään, miten vuosina 2007-2013 käytettävissä olevia koheesiopoliittisia määrärahoja jaetaan erityyppisille alueille.

Konferensseja:

  • "Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe" -seminaari, Bryssel, 23. tammikuuta 2009

Hyödyllisiä linkkejä:

Tilastoja:

Rakennerahastovarojen alustava jakautuminen aluetyypin mukaan (miljoonaa euroa) vuosina 2007-2013:

Alueet

 

EAKR

ESR

Rakennerahastot
YHTEENSÄ

Maaseutualueet

47 127

6 545

53 672

Harvaan tai erittäin harvaan asutut alueet

7 860

3

7 863

Vuoristoalueet

6 037

344

6 381

Saaristoalueet

3 916

281

4 197

Syrjäisimmät alueet

1 031

1 188

5 399

Alueellisen yhteistyön piiriin kuuluvat alueet
(useamman alueen/maan välinen yhteistyö)

9 441

162

9 604

Kaupunkialueet

99 261

9 706

108 967

Jakamatta

90 509

57 844

148 353

Yhteensä

268 361

76 073

344 435

% varsinaisista maaseutualueista

17,6%

8,6%

15,6%

% laajemmista maaseutualueista

22,7%

9,1%

19,7%

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media