Navigation path

Additional tools

Maaelu arendamine

Regioonid, kus on ülekaalus maapiirkonnad, hõlmavad poole Euroopast ja umbes 20% elanikkonnast. Euroopa Komisjoni oletuste kohaselt kaob 2014. aastaks viis miljonit maapiirkondadega seotud töökohta. Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika ja ühtekuuluvuspoliitika ühiseks ülesandeks on muuta maapiirkondade majandustegevust mitmekesisemaks ja parandada sealset elukvaliteeti. Seega täiendavad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) Euroopa Maaelu Arendamise Põllumajandusfondi (EAFRD) tegevust.

Alljärgnevalt on toodud EAFRD peamised tegevusvaldkonnad.

  • Põllumajandustegevusega mitte seotud töökohtade loomine (uued ettevõtted, turismiga seotud tegevuste arendamine jne);
  • Linnade ja maapiirkondade vastastikuse juurdepääsu ja ühenduste arendamine infoühiskonna valdkonnas;
  • Väikeste ja keskmiste põllumajandus-, toiduainete- või metsandusettevõtete toetamine (innovatsiooni edendamine ja abi uute toodete väljaarendamiseks);
  • Riskiennetus põllumajanduse ja metsanduse valdkondades;
  • Baasinfrastruktuuri rajamine küladesse, eriti uutes liikmesriikides.
  • Urban-Rural linkages English

Ühtekuuluvuspoliitikas ei ole ebavõrdsust linnade/maakohtade vahel

Struktuurifondid tegelevad üheaegselt nii maa- kui ka linnapiirkondadega ja seetõttu on raske täpselt kindlaks määrata, missugust osa kulutustest kasutatakse maapiirkondade arendamiseks. Siiski on allpool esitatud tabel, milles on näidatud, kuidas jaotuvad 2007–2013 aasta ühtekuuluvuspoliitika raames pakutavad toetused vastavalt territooriumi tüübile.

Konverentsid:

  • „Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe” – Seminar – Brüssel, 23. jaanuar 2009

Kasulikke linke:

  • Euroopa Komisjon – põllumajandus ja maaelu arendamine

Statistika:

Struktuurifondide tinglik jaotus vastavalt territooriumi tüübile (miljonites eurodes) aastatel 2007-2013.

Territooriumid

 

EAFRD

ESF

KOKKU
Struktuurifondid

Maapiirkonnad

47 127

6 545

53 672

Vähe või väga vähe asustatud piirkonnad

7 860

3

7 863

Mäed

6 037

344

6 381

Saared

3,916

281

4,197

Eriti perifeersed regioonid

1 031

1 188

5 399

Territoriaalse koostöö piirkonnad
(erinevate regioonide/ riikide vahel)

9 441

162

9 604

Linnapiirkonnad

99 261

9 706

108 967

Muu

90 509

57 844

148 353

Kokku

268 361

76 073

344 435

Puhtakujuliste maapiirkondade %

17,6%

8,6%

15,6%

Laiendatud mõistes maapiirkondade %

22,7%

9,1%

19,7%

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis