Navigation path

Additional tools

Udvikling af landdistrikter

De overvejende landlige regioner dækker halvdelen af Europa og repræsenterer ca. 20 % af befolkningen. Ifølge Europa-Kommissionens forudsigelser vil 5 millioner arbejdspladser i landbruget være forsvundet herfra i 2014. Spredningen af de økonomiske aktiviteter og forbedringen af livskvaliteten i landområderne er en opgave, der deles af EU’s politik for udvikling af landdistrikter og samhørighedspolitikken. Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) handler derfor i samhørighed med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Her er de vigtigste indsatsområder for EFRU :

  • Skabelse af jobs uden for landbruget (nye virksomheder, udvikling af turistaktiviteter m.m.);
  • Udvikling af adgang til og forbindelse mellem byer og landområder, især inden for informationssamfundet;
  • Støtte til små- og mellemstore virksomheder (SMV) inden for landbruget (støtte til innovation og udvikling af nye produkter), landbrugsfødevarer eller skovbrug;
  • Forebyggelse af risici inden for land- og skovbrug;
  • Udvikling af basal infrastruktur i landsbyerne, især i de nye medlemsstater.
  • Urban-Rural linkages English

Ingen adskillelse af by / land i forbindelse med samhørighedspolitikken

Strukturfondene engagerer sig samtidig i landområderne og byområderne, det kan derfor være vanskeligt nøjagtigt at afgøre hvilken del af udgifterne, der går til udviklingen i landdistrikterne. Her er dog en tabel der viser fordelingen af de bevillinger, der er til rådighed inden for samhørighedspolitikken i 2007-2013, fordelt på område.

Konferencer:

  • "Land- og byforbindelser der fostrer en bæredygtig udvikling i Europa" - Seminar - Bruxelles 23. januar 2009

Nyttige links:

Statistik:

En indikativ fordeling af Strukturfondene fordelt på område (i millioner euro) i 2007-2013:

Områder

 

EFRU

EFS

I alt
Strukturfondene

Landområder

47.127

6.545

53.672

Tyndt eller meget tyndt befolkede områder

7.860

3

7.863

Bjergområder

6.037

344

6.381

Øer

3.916

281

4.197

Regioner i den yderste periferi

1.031

1.188

5.399

Territoriale samarbejdsområder
(mellem flere regioner/lande)

9.441

162

9.604

Byområder

99.261

9.706

108.967

Andet

90.509

57.844

148.353

Total

268.361

76.073

344.435

% landområder stricto sensu

17,6 %

8,6 %

15,6 %

% landområder i udvidet forstand

22,7 %

9,1 %

19,7 %

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!