Navigation path

Additional tools

Rozvoj venkova

Převážně venkovské oblasti pokrývají polovinu Evropy a zahrnují přibližně 20% populace. Podle prognózy Evropské komise zmizí na venkově do roku 2014 5 milionů pracovních míst. Diverzifikace hospodářských aktivit a zlepšování kvality života ve venkovských oblastech je společný úkol politiky rozvoje venkova Evropské unie a politiky soudržnosti. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF) tedy jako doplněk Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Níže uvádíme hlavní oblasti aktivit organizace ERDF:

  • Vytváření pracovních míst i mimo oblast zemědělství (nové podniky, rozvoj turistiky apod.);
  • Zlepšení dostupnosti a propojení měst s venkovskými oblastmi, zejména pak na poli informační společnosti;
  • Podpora malých a středních podniků v zemědělství (pomoc při inovacích, zavádění nových produktů), potravinářství nebo lesnictví;
  • Prevence rizik v zemědělství a lesnictví;
  • Rozvoj základní infrastruktury v obcích, zejména v nových členských státech.
  • Urban-Rural linkages English

V rámci politiky soudržnosti neexistuje dělení na město a venkov

Strukturální fondy působí současně ve venkovských i v městských oblastech. Je tedy obtížné přesně určit, jaká část výdajů se používá na rozvoj venkova. Níže ale najdete tabulku, která v závislosti na typu území ukazuje rozdělení příspěvků v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013.

Konference:

  • Vazby na podporu udržitelného rozvoje v Evropě – Seminář – Brusel – 23. 1. 2009

Užitečné odkazy:

  • Evropská Komise – Zemědělství a rozvoj venkova

Statistiky:

Orientační rozdělení strukturálních fondů podle typu území (v milionech eur) v letech 2007-2013:

Území

 

ERDF

ESF

CELKEM
Strukturální fondy

Venkovské oblasti

47.127

6.545

53.672

Řídce nebo velmi řídce obydlené oblasti

7.860

3

7.863

Horské oblasti

6.037

344

6.381

Ostrovy

3.916

281

4.197

Extrémně periferní oblasti

1.031

1.188

5.399

Oblasti územní spolupráce
(Mezi jednotlivými kraji / zeměmi)

9.441

162

9.604

Městské zóny

99.261

9.706

108.967

Jiné

90.509

57.844

148.353

Celkem

268.361

76.073

344.435

% venkovské oblasti v přesném slova smyslu

17,6%

8,6%

15,6 %

% venkovské oblasti v rozšířeném slova smyslu

22,7%

9,1%

19,7 %

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média