Navigation path

Additional tools

Regionalpolitiken och de yttersta randområdena

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

Partnership in action: EU Outermost Regions present investment and growth plans for 2014-20 to European Commission
25/06/2013

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn will today receive the strategic growth plans for Europe’s eight Outermost Regions (OR). The Commissioner, who is responsible for coordinating all EU policies for these regions will be discussing the Action Plans in Brussels with Presidents and Vice-Presidents from The Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, La Réunion and St Martin. This is the first time the Outermost Regions have been asked to present this kind of individual strategy, which will cover not just how they plan to make the best use of EU structural funds but also how they think other EU policies can help their development. The plans identify which specific characteristics and strengths they aim to capitalise on with a view to diversifying and modernising their economies.

The Action Plans were requested by the Commission one year ago in the communication: The Outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth.

The strategies are toolkits for 2014-2020: not only in the use of Structural Funds, but how the OR can benefit from EU policies more broadly. They set out the steps to be taken on the regions’ individual paths to fulfilling Europe2020 growth goals, addressing issues such as youth unemployment and boosting local competitiveness. Today's event will also be attended by representatives from a number of Commission Directorates responsible for Maritime Policy, Employment, Agriculture, Transport, Trade, Development and the Single Market.

Some of the principal themes covered in today’s Action Plans include:

 • Improved access to the EU single market – focusing in particular on: Transport networks, people mobility, maritime dimension and infrastructural needs;
 • Enhancing Competitiveness through economic modernisation and diversification focussing on agriculture, research & innovation and tourism;
 • Better regional geographic integration;
 • Social development - job creation, boosting skills and qualifications with a sharp focus on youth, education and employment;
 • Mainstreaming climate change mitigation across all policies

Further information:

Commissioner Hahn attends annual Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions in the Azores (Portugal)
12/09/2012

The European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will attend the 18th Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions, hosted by Carlos Cesar, President of the Regional Government of Azores, and current chair of the group of eight outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, the overseas Collectivity of St Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands). The governments of Spain, Portugal and France will be represented at the conference, as well as the Cyprus Presidency of the EU. Mayotte, which will gain outermost region status in 2014 and the Prime Minister of Cape Verde will also participate.. 

Commissioner Hahn will embark on a 3-day tour of the islands of the Azores (starting in Sao Miguel and continuing to Faial, Pico, Flores and Corvo), visiting projects co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), such as:

The Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel - School of Tourism and Hospitality Training (EFTH), Pico Vermelho Geothermal Plant (Sao Miguel Island, Ribeira Grande) and Corvo island's Air Traffic Control Tower.

More info

News Archives


Planisphère


EU har nio regioner som ligger långt ifrån den europeiska kontinenten, men som ändå ingår i EU.

EU-rätten (alla rättigheter och skyldigheter som följer av EU-medlemskapet) gäller i de ”yttersta randområdena” utom i de fall då det finns särskilda åtgärder för de här områdena, till skillnad från de utomeuropeiska länderna och territorierna English som har en annan rättslig status.

De yttersta randområdena är:

 • Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion och Mayotte (fyra franska utomeuropeiska departement), Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
 • Madeira och Azorerna - Açores 2010 ,
 • Kanarieöarna (en spansk autonom region).
  Läge Huvudstad Yta Befolkning (invånar-antal) Index över BNP per capita
Azorerna Atlanten Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Kanarie-öarna Atlanten Las Palmas och Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Guade-loupe Västindien Basse-Terre 1 710 km2 403 355 76.6
Franska Guyana Sydamerika Cayenne 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlanten Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinique Västindien Fort-de-France 1 080 km2 394 173 76.8
Réunion Indiska oceanen Saint-Denis 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Västindien Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Indiska oceanen Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Källa: 2010-2011-2012

Rättslig grund: Begreppet yttersta randområde definieras i Amsterdamfördragets artikel 299.2. Där beskrivs områdenas särdrag och fastställs att det är nödvändigt att anpassa EU:s politik till deras specifika situation och problem.

För- och nackdelar

Det som försvårar utvecklingen i dessa områden är deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, besvärliga terräng- och klimatförhållanden och ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

Men de har också många tillgångar:

 • Diversifiering: Genom de yttersta randområdena får EU ett vidsträckt havsområde och en diversifierad ekonomi. Från dessa områden kommer till exempel jordbruksprodukter som rom, rörsocker, bananer och andra tropiska frukter och grönsaker som konsumenterna i EU efterfrågar.
 • Ett unikt geostrategiskt läge: EU får stora möjligheter att utveckla förbindelserna med grannländerna till dessa områden i Makaronesien, Västindien och sydvästra Indiska oceanen.
 • Potentialen för viss forskning och högteknologisk verksamhet: Exempel på detta är Kanarieöarnas astrofysiska institut, Europeiska rymdorganisationen i Franska Guyana, Institutionen för oceanografi och fiske vid Azorernas universitet, Centrum för forskning och övervakning av nya sjukdomar på Réunion, ett höghastighetsnät med undervattenskablar från Guadeloupe, Martiniques forskningscentrum för miljövänligt jordbruk samt Kombinationskraftverket på Madeira.

EU:s åtgärder

Utveckling

Tidigare fanns specifika stödprogram för områdena: Poseidom för de franska utomeuropeiska departementen (1989), Poseican för Kanarieöarna (1991) och Poseima för Azorerna och Madeira (1991). Målet var att bygga ut infrastrukturen, främja produktiva sektorer för att skapa nya jobb och utveckla humankapitalet.

Stödsystemet reformerades 2006. Det ersattes av de allmänna Posei-programmen med ett specifikt anslag för vart och ett av de tre EU-länderna.

Sedan 2004 genomför EU en integrerad strategi som bygger på ett aktivt partnerskap mellan EU:s institutioner, medlemsländerna och de yttersta randområdena. Den bygger på tre grundpelare: förbättra tillgängligheten, stärka konkurrenskraften och stimulera till regional integration. Kompletterande åtgärder finns i meddelandet ”En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikterpdf (KOM(2007) 507 slutlig).

Dagsläget

I oktober 2008 antog EU-kommissionen ett nytt meddelande med två målsättningar:

 • Ta hänsyn till nya svårigheter förde yttersta randområdena: globaliseringen, klimatförändringen, den demografiska utvecklingen, migrationsflöden och hållbar förvaltning av naturtillgångarna, t.ex. havets resurser och jordbruksprodukter.
 • Dra nytta av de yttersta randområdenas tillgångar som vägar till ekonomisk utveckling inom områden med stort mervärde, t.ex. livsmedelsindustrin, den biologiska mångfalden, förnybara energikällor, astrofysik, rymdsektorn, oceanografi, vulkanologi och seismologi. Även deras roll som EU:s utposter i världen bör utnyttjas.

Budget

De yttersta randområdena får totalt 7,84 miljarder euro från EU för investeringar under perioden 2007–2013 (finansieringskällor: ERUF, ESF, EJFLU, EFF, POSEI). Från ERUF och EFS är anslagen till områdena 4,5 miljarder euro respektive 1,3 miljarder euro.

Förutom strukturfondernas program tar man inom en rad EU-initiativ hänsyn till regionernas särdrag, t.ex. inom konkurrens-, jordbruks-, forsknings-, handel- och transportområdena.

Läs mer

 • Resurscentrum för de yttersta randområdena esfrpt
 • Studie av informationsteknikens effekter på de yttersta randområdena doc fr

Länkar:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad