Navigation path

Additional tools

Regionalpolitiken och de yttersta randområdena

Commission boosts cooperation between outermost regions and neighbours
24/11/2014

New guidelines from the Commission should help to step up cooperation between the EU's outermost regions and their neighbours in the Caribbean, West Africa and the Indian Ocean.

EU outermost regions (Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, the Azores and the Canary Islands) receive funding from the European Regional Development Fund (ERDF). The African, Caribbean and Pacific (ACP) Countries States and the Overseas Countries and Territories (OCT) benefit from aid for development cooperation under the European Development Fund (EDF).

New rules put in place for 2014-2020 are designed to make it easier to develop joint ERDF-EDF projects. In order to put these rules into effect, detailed guidance has been issued jointly by the Commission's DGs for Regional and Urban Policy (REGIO) and for Development and Cooperation (EuropeAid). This guidance is addressed to the relevant EU institutions, as well as partners from the ACP, OCT and Outermost Regions.

One example of a successful ERDF-EDF project is SmartFish, a sustainable fisheries programme in Africa, which includes participation from Réunion.

The Guidance Note is currently available in French, Spanish, Portuguese, English and Dutch.

European Commission urges outermost regions to set their sights on EU 2020 goals and to capitalize on their individual strengths
29/09/2014

The European Commission will be hosting the "Third Forum of the Outermost Regions" in Brussels on 30 September-1 October to discuss joint efforts towards more dynamic economic and social development in the outermost regions and to realize their full potential. The event brings together the Presidents of Europe's outermost regions, representatives from their three Member States, members of civil society and the business sector as well as representatives of the EU institutions: José Manuel Barroso, President of the European Commission, Michel Lebrun, President of the Committee of the Regions, Rossella Rusca, Representative of the Presidency of the Council of the European Union and Louis-Joseph Manscour, member of European Parliament.

The Forum is expected to facilitate important exchanges on how to help the nine regions (Guadeloupe, French Guiana, Reunion, Martinique, St Martin, the Azores, Madeira, Mayotte and the Canary Islands) to target resources and investments in the most optimal way, capitalising on their specific characteristics and strengths.

The Presidents will gather under the theme "9 regions at the heart of the Europe of today and tomorrow". Three thematic panels will focus on: employment and education; sectors with high potential for the development of the regions and regional integration and increased accessibility. The overall aim is to make the best use of the resources available to these regions and to maximize results

Speech of Commission President Jose Manual Barroso

 More information:

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

News Archives


Planisphère


3rd Forum of the Outermost Regions: 9 Regions at the heart of the Europe of today and tomorrow

Brussels, 30th September — 1st October 2014

Following in the footsteps of the forums of 2010 and 2012, this year's gathering will bring together hundreds of participants, including experts and representatives from the outermost regions and the countries concerned, as well as from the EU institutions and interest groups and stakeholders.

The event will take place at the dawn of a new era for several key institutions of the European Union and at a moment when the Europe-wide priorities of EU Cohesion Policy for 2014-2020 are being translated into investment priorities through strategic Partnership Agreements, programmes and plans in the Member States.

3rd Forum website


EU har nio regioner som ligger långt ifrån den europeiska kontinenten, men som ändå ingår i EU.

EU-rätten (alla rättigheter och skyldigheter som följer av EU-medlemskapet) gäller i de ”yttersta randområdena” utom i de fall då det finns särskilda åtgärder för de här områdena, till skillnad från de utomeuropeiska länderna och territorierna English som har en annan rättslig status.

De yttersta randområdena är:

  • Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion och Mayotte (fyra franska utomeuropeiska departement), Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
  • Madeira och Azorerna - Açores 2010 ,
  • Kanarieöarna (en spansk autonom region).
  Läge Huvudstad Yta Befolkning (invånar-antal) Index över BNP per capita
Azorerna Atlanten Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Kanarie-öarna Atlanten Las Palmas och Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Guade-loupe Västindien Basse-Terre 1 710 km2 403 355 76.6
Franska Guyana Sydamerika Cayenne 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlanten Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinique Västindien Fort-de-France 1 080 km2 394 173 76.8
Réunion Indiska oceanen Saint-Denis 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Västindien Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Indiska oceanen Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Källa: 2010-2011-2012

Rättslig grund: Begreppet yttersta randområde definieras i Amsterdamfördragets artikel 299.2. Där beskrivs områdenas särdrag och fastställs att det är nödvändigt att anpassa EU:s politik till deras specifika situation och problem.

För- och nackdelar

Det som försvårar utvecklingen i dessa områden är deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, besvärliga terräng- och klimatförhållanden och ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

Men de har också många tillgångar:

  • Diversifiering: Genom de yttersta randområdena får EU ett vidsträckt havsområde och en diversifierad ekonomi. Från dessa områden kommer till exempel jordbruksprodukter som rom, rörsocker, bananer och andra tropiska frukter och grönsaker som konsumenterna i EU efterfrågar.
  • Ett unikt geostrategiskt läge: EU får stora möjligheter att utveckla förbindelserna med grannländerna till dessa områden i Makaronesien, Västindien och sydvästra Indiska oceanen.
  • Potentialen för viss forskning och högteknologisk verksamhet: Exempel på detta är Kanarieöarnas astrofysiska institut, Europeiska rymdorganisationen i Franska Guyana, Institutionen för oceanografi och fiske vid Azorernas universitet, Centrum för forskning och övervakning av nya sjukdomar på Réunion, ett höghastighetsnät med undervattenskablar från Guadeloupe, Martiniques forskningscentrum för miljövänligt jordbruk samt Kombinationskraftverket på Madeira.

EU:s åtgärder

Utveckling

Tidigare fanns specifika stödprogram för områdena: Poseidom för de franska utomeuropeiska departementen (1989), Poseican för Kanarieöarna (1991) och Poseima för Azorerna och Madeira (1991). Målet var att bygga ut infrastrukturen, främja produktiva sektorer för att skapa nya jobb och utveckla humankapitalet.

Stödsystemet reformerades 2006. Det ersattes av de allmänna Posei-programmen med ett specifikt anslag för vart och ett av de tre EU-länderna.

Sedan 2004 genomför EU en integrerad strategi som bygger på ett aktivt partnerskap mellan EU:s institutioner, medlemsländerna och de yttersta randområdena. Den bygger på tre grundpelare: förbättra tillgängligheten, stärka konkurrenskraften och stimulera till regional integration. Kompletterande åtgärder finns i meddelandet ”En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikterpdf (KOM(2007) 507 slutlig).

Dagsläget

I oktober 2008 antog EU-kommissionen ett nytt meddelande med två målsättningar:

  • Ta hänsyn till nya svårigheter förde yttersta randområdena: globaliseringen, klimatförändringen, den demografiska utvecklingen, migrationsflöden och hållbar förvaltning av naturtillgångarna, t.ex. havets resurser och jordbruksprodukter.
  • Dra nytta av de yttersta randområdenas tillgångar som vägar till ekonomisk utveckling inom områden med stort mervärde, t.ex. livsmedelsindustrin, den biologiska mångfalden, förnybara energikällor, astrofysik, rymdsektorn, oceanografi, vulkanologi och seismologi. Även deras roll som EU:s utposter i världen bör utnyttjas.

Budget

De yttersta randområdena får totalt 7,84 miljarder euro från EU för investeringar under perioden 2007–2013 (finansieringskällor: ERUF, ESF, EJFLU, EFF, POSEI). Från ERUF och EFS är anslagen till områdena 4,5 miljarder euro respektive 1,3 miljarder euro.

Förutom strukturfondernas program tar man inom en rad EU-initiativ hänsyn till regionernas särdrag, t.ex. inom konkurrens-, jordbruks-, forsknings-, handel- och transportområdena.

Läs mer

  • Resurscentrum för de yttersta randområdena esfrpt
  • Studie av informationsteknikens effekter på de yttersta randområdena doc fr

Länkar:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad