Navigation path

Additional tools

Politica regională şi regiunile ultraperiferice

Commission boosts cooperation between outermost regions and neighbours
24/11/2014

New guidelines from the Commission should help to step up cooperation between the EU's outermost regions and their neighbours in the Caribbean, West Africa and the Indian Ocean.

EU outermost regions (Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, the Azores and the Canary Islands) receive funding from the European Regional Development Fund (ERDF). The African, Caribbean and Pacific (ACP) Countries States and the Overseas Countries and Territories (OCT) benefit from aid for development cooperation under the European Development Fund (EDF).

New rules put in place for 2014-2020 are designed to make it easier to develop joint ERDF-EDF projects. In order to put these rules into effect, detailed guidance has been issued jointly by the Commission's DGs for Regional and Urban Policy (REGIO) and for Development and Cooperation (EuropeAid). This guidance is addressed to the relevant EU institutions, as well as partners from the ACP, OCT and Outermost Regions.

One example of a successful ERDF-EDF project is SmartFish, a sustainable fisheries programme in Africa, which includes participation from Réunion.

The Guidance Note is currently only available in French. The Spanish, Portuguese and English versions will be made available as soon as possible.

European Commission urges outermost regions to set their sights on EU 2020 goals and to capitalize on their individual strengths
29/09/2014

The European Commission will be hosting the "Third Forum of the Outermost Regions" in Brussels on 30 September-1 October to discuss joint efforts towards more dynamic economic and social development in the outermost regions and to realize their full potential. The event brings together the Presidents of Europe's outermost regions, representatives from their three Member States, members of civil society and the business sector as well as representatives of the EU institutions: José Manuel Barroso, President of the European Commission, Michel Lebrun, President of the Committee of the Regions, Rossella Rusca, Representative of the Presidency of the Council of the European Union and Louis-Joseph Manscour, member of European Parliament.

The Forum is expected to facilitate important exchanges on how to help the nine regions (Guadeloupe, French Guiana, Reunion, Martinique, St Martin, the Azores, Madeira, Mayotte and the Canary Islands) to target resources and investments in the most optimal way, capitalising on their specific characteristics and strengths.

The Presidents will gather under the theme "9 regions at the heart of the Europe of today and tomorrow". Three thematic panels will focus on: employment and education; sectors with high potential for the development of the regions and regional integration and increased accessibility. The overall aim is to make the best use of the resources available to these regions and to maximize results

Speech of Commission President Jose Manual Barroso

 More information:

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

News Archives


Planisphère


3rd Forum of the Outermost Regions: 9 Regions at the heart of the Europe of today and tomorrow

Brussels, 30th September — 1st October 2014

Following in the footsteps of the forums of 2010 and 2012, this year's gathering will bring together hundreds of participants, including experts and representatives from the outermost regions and the countries concerned, as well as from the EU institutions and interest groups and stakeholders.

The event will take place at the dawn of a new era for several key institutions of the European Union and at a moment when the Europe-wide priorities of EU Cohesion Policy for 2014-2020 are being translated into investment priorities through strategic Partnership Agreements, programmes and plans in the Member States.

3rd Forum website


UE are 9 regiuni care, deși sunt situate la o distanță mare de continentul european, fac parte integrantă din UE.

Regiunilor ultraperiferice li se aplică legislația UE (toate drepturile și obligațiile asociate statutului de membru al UE), cu excepția cazurilor în care există măsuri specifice pentru aceste regiuni. Situația este diferită în țările și teritoriile de peste mări English, întrucât acestea au un statut juridic diferit.

Regiunile ultraperiferice cuprind:

  • cele 5 departamente franceze de peste mări (Martinica, Guadelupa, Guyana, Réunion şi Mayotte), Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
  • cele 2 regiuni portugheze autonome (Madeira şi Azore);
  • Insulele Canare (Comunitatea autonomă spaniolă).
  Localizare Capitală  Suprafaţă Populaţie (locuitori) Index PIB/loc
Azore Oceanul Atlantic Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Insulele Canare Oceanul Atlantic Las Palmas şi Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Guadelupa Marea Caraibelor Basse-Terre 1 710 km2 403 355 76.6
Guyana America de Sud Cayenne 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Oceanul Atlantic Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinica Marea Caraibelor Fort-de-France 1 080 km2 394 173 76.8
Réunion Oceanul Indian Saint-Denis 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Marea Caraibelor Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Oceanul Indian Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Sursă: 2010-2011-2012

Fundament juridic: Noţiunea de regiune ultraperiferică este definită într-un articol special din Tratatul de la Amsterdam (articolul 299 alineatul 2). În mod concret, acest articol recunoaşte specificitatea RUP şi nevoia de a adapta politicile comunitare la realităţile şi constrângerile permanente ale acestora.

Dificultăţi şi avantaje

Obstacolele care împiedică dezvoltarea plenară a acestor regiuni sunt distanţa geografică, relieful, caracterul insular, clima dificilă şi dependenţa economică de un număr mic de produse.

Totuşi, există numeroase puncte forte:

  • diversificarea: RUP permit Uniunii Europene să dispună de un teritoriu maritim foarte vast şi de o economie diversificată. De exemplu, aceste regiuni furnizează produse agricole (rom, zahăr, banane şi alte fructe exotice) solicitate de consumatorii europeni;
  • poziţia geostrategică: RUP oferă Uniunii Europene posibilităţi sporite de a dezvolta relaţii cu regiunile vecine (Macaroneszia, Insulele Caraibe şi sud-estul Oceanului Indian);
  • potenţialul pentru anumite activităţi de cercetare şi de înaltă tehnologie: exemple:  Institutul de astrofizică din Insulele Canare; Agenţia spaţială europeană din Guyana; Departamentul de oceanografie şi pescuit al Universităţii din Azore; Centrul de cercetare şi monitorizare a bolilor infecţioase din Réunion; reţeaua de cabluri numerice submarine de înaltă capacitate care porneşte din Guadelupa; polul de cercetare agro-ecologică din Martinica; Centrala electrică cu destinaţii multiple din Madeira).

Intervenţia Uniunii Europene

Evoluţie

În trecut, au fost elaborate programe speciale de sprijin pentru aceste regiuni. POSEIDOM pentru departamentele franceze de peste mări (1989), POSEICAN pentru Insulele Canare (1991) şi POSEIMA pentru insulele Azore şi Madeira (1991). Obiective: îmbunătăţirea infrastructurii, promovarea sectoarelor productive care generează locuri de muncă şi dezvoltarea resurselor umane.

Acest sistem de sprijin a fost modernizat în 2006. Au urmat programele generale POSEI care au luat forme naţionale pentru fiecare dintre cele trei state membre.

Din 2004, UE a definit o strategie integrată, bazată pe un parteneriat activ între instituţiile europene, statele membre şi RUP, care se sprijină pe trei axe: reducerea deficitului de accesibilitate, consolidarea competitivităţii şi integrarea regională. Comunicarea „Strategia pentru regiunile ultraperiferice: bilanţ şi perspective” pdf (COM(2007) 507 final) a propus măsuri suplimentare.

În prezent

În octombrie 2008, Comisia a adoptat o nouă comunicare, având un dublu obiectiv:

  • să integreze noile dificultăţi cu care se confruntă RUP: globalizarea, schimbările climatice, evoluţia demografică, fluxurile de migraţie şi gestionarea durabilă a resurselor naturale, cum ar fi resursele maritime şi produsele agricole;
  • să valorifice atuurile RUP ca şi pârghie pentru dezvoltarea economică în sectoarele cu o înaltă valoare adăugată (sectorul agroalimentar, biodiversitatea, energia regenerabilă, astrofizica, industria aerospaţială, oceanografia, vulcanologia sau chiar seismologia), cât şi rolul acestora de lideri ai Uniunii Europene la nivel mondial.

Buget

RUP beneficiază de investiţii comunitare în valoare de 7,84 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013 (surse de finanţare: FEDER, FSE, FEADER, FEP, POSEI). Numai programele finanţate prin FEDER şi FSE pun la dispoziţia acestor regiuni un buget de 4,5 miliarde, şi, respectiv, de 1,3 miliarde de euro.

Pe lângă fondurile structurale, numeroase alte iniţiative europene ţin seama de specificul acestor regiuni, în special în domeniul concurenţei, agriculturii, cercetării, comerţului sau transporturilor.

Pentru informaţii suplimentare...

  • Centru de resurse privind regiunile ultraperiferice ale Uniunii europene esfrpt
  • Studiu privind impactul TIC asupra regiunilor ultraperiferice ale Europei doc fr

Link-uri utile:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale