Navigation path

Additional tools

Het regionaal beleid en de ultraperifere regio's

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

Partnership in action: EU Outermost Regions present investment and growth plans for 2014-20 to European Commission
25/06/2013

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn will today receive the strategic growth plans for Europe’s eight Outermost Regions (OR). The Commissioner, who is responsible for coordinating all EU policies for these regions will be discussing the Action Plans in Brussels with Presidents and Vice-Presidents from The Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, La Réunion and St Martin. This is the first time the Outermost Regions have been asked to present this kind of individual strategy, which will cover not just how they plan to make the best use of EU structural funds but also how they think other EU policies can help their development. The plans identify which specific characteristics and strengths they aim to capitalise on with a view to diversifying and modernising their economies.

The Action Plans were requested by the Commission one year ago in the communication: The Outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth.

The strategies are toolkits for 2014-2020: not only in the use of Structural Funds, but how the OR can benefit from EU policies more broadly. They set out the steps to be taken on the regions’ individual paths to fulfilling Europe2020 growth goals, addressing issues such as youth unemployment and boosting local competitiveness. Today's event will also be attended by representatives from a number of Commission Directorates responsible for Maritime Policy, Employment, Agriculture, Transport, Trade, Development and the Single Market.

Some of the principal themes covered in today’s Action Plans include:

 • Improved access to the EU single market – focusing in particular on: Transport networks, people mobility, maritime dimension and infrastructural needs;
 • Enhancing Competitiveness through economic modernisation and diversification focussing on agriculture, research & innovation and tourism;
 • Better regional geographic integration;
 • Social development - job creation, boosting skills and qualifications with a sharp focus on youth, education and employment;
 • Mainstreaming climate change mitigation across all policies

Further information:

Commissioner Hahn attends annual Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions in the Azores (Portugal)
12/09/2012

The European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will attend the 18th Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions, hosted by Carlos Cesar, President of the Regional Government of Azores, and current chair of the group of eight outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, the overseas Collectivity of St Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands). The governments of Spain, Portugal and France will be represented at the conference, as well as the Cyprus Presidency of the EU. Mayotte, which will gain outermost region status in 2014 and the Prime Minister of Cape Verde will also participate.. 

Commissioner Hahn will embark on a 3-day tour of the islands of the Azores (starting in Sao Miguel and continuing to Faial, Pico, Flores and Corvo), visiting projects co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), such as:

The Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel - School of Tourism and Hospitality Training (EFTH), Pico Vermelho Geothermal Plant (Sao Miguel Island, Ribeira Grande) and Corvo island's Air Traffic Control Tower.

More info

News Archives


Planisphère


Het EU-recht (alle rechten en plichten die uit het EU-lidmaatschap voortvloeien) is, op enkele specifieke maatregelen na, ook van toepassing op de "ultraperifere gebieden". Dat geldt niet voor de landen en gebieden overzee English, die een ander statuut hebben.

Deze ultraperifere regio's bestaan uit:

 • de 5 Franse overzeese departementen (Martinique, Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion en Mayotte). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
 • de 2 autonome Portugese gebieden (Madeira en de Azoren);
 • de Canarische Eilanden (Spaanse autonome gemeenschap).
  Plaats Hoofdstad Oppervlakte Bevolking
(inwoners)
Index BBP/inwoner
Azoren Atlantische Oceaan Ponta Delgada 2.333 km2 246 800 72.4
Canarische Eilanden Atlantische Oceaan Las Palmas en Santa Cruz de Tenerife 7.447 km2 2 118 000 82.2
Guadeloupe Caribische Zee Basse-Terre 1.710 km2 403 355 76.6
Frans-Guyana Zuid-Amerika Cayenne 84.000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlantische Oceaan Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinique Caribische Zee Fort-de-France 1.080 km2 394 173 76.8
Réunion Indische Oceaan Saint-Denis 2.510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Caribische Zee Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Indische Oceaan Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Bron: 2010-2011-2012

Rechtsgrondslag: In artikel 229, lid 2, van het Verdrag van Amsterdam wordt het begrip "ultraperifere regio" gedefinieerd. In de praktijk wordt in dit artikel het specifieke karakter van deze gebieden erkend, alsmede de noodzaak het gemeenschapsbeleid aan te passen aan hun situatie en permanente beperkingen.

Moeilijkheden en voordelen

De zaken die een volledige ontwikkeling van deze gebieden in de weg staan zijn hun afgelegen en insulaire karakter, het reliëf, het moeilijke klimaat en de economische afhankelijkheid van een klein aantal producten.

Desondanks hebben ze ook veel voordelen:

 • diversificatie: Dankzij de ultraperifere regio's heeft de EU een uitgestrekt zeeterritorium en een gedifferentieerde economie. Zo leveren deze gebieden landbouwproducten als rum, rietsuiker, bananen en andere tropische groenten en vruchten die aan de vraag van Europese consumenten voldoen,
 • geostrategische positie: De EU kan relaties aanknopen met buurlanden (Micronesië, de Cariben en het zuidwestelijke deel van de Indische Oceaan),
 • potentieel voor bepaalde activiteiten op het gebied van onderzoek en geavanceerde technologie, zoals bijvoorbeeld:
  • het instituut voor Astrofysica van de Canarische Eilanden(IAC)
  • het Europees Ruimte-Agentschap in Frans-Guyana
  • de vakgroep Oceanografie en visserij van de Universiteit van de Azoren
  • het Centrum voor Onderzoek en Controle inzake Opkomende Ziekten te Réunion
  • het onderzeese digitale kabelnetwerk met hoge snelheid dat begint in Guadeloupe
  • het Onderzoekscentrum voor landbouw en milieu in Martinique
  • de elektriciteitscentrale voor verschillende doeleinden op Madeira

Maatregelen van de Europese Unie

Voorgeschiedenis

In het verleden zijn voor deze regio's specifieke steunprogramma's opgezet: POSEIDOM voor de Franse overzeese departementen (1989), POSEICAN voor de Canarische Eilanden (1991) en POSEIMA voor de Azoren en Madeira (1991). Hun doelstellingen zijn: het verbeteren van de infrastructuren, de bevordering van de productiesectoren die werkgelegenheid genereren, en het ontwikkelen van het menselijk potentieel.

Dit steunprogramma is in 2006 hervormd. Het heeft plaats gemaakt voor algemene POSEI-programma's met een nationale portefeuille voor elk van de drie EU-landen.

Sinds 2004 heeft de EU een geïntegreerde strategie, gebaseerd op een actief partnerschap tussen de Europese instellingen, de lidstaten en de ultraperifere regio's, die steunt op drie pijlers: het verbeteren van de toegang tot de gebieden, de vergroting van het concurrentievermogen en regionale integratie. Aanvullende maatregelen zijn voorgesteld in de mededeling van de Commissie "De strategie voor de ultraperifere regio's: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven" pdf (COM(2007)507 definitief).

Vandaag de dag

In oktober 2008 heeft de Commissie een nieuwe mededeling goedgekeurd, met een dubbele doelstelling:

 • het integreren van de nieuwe moeilijkheden waar de gebieden mee te maken hebben: globalisering, klimaatverandering, demografische evolutie, migrantenstromen en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen, alsmede de maritieme hulpbronnen en de landbouwproducten;
 • het accent leggen op de sterke punten als hefboom voor de economische ontwikkeling in de sectoren met een grote toegevoegde waarde zoals landbouw, biodiversiteit, hernieuwbare energie, astrofysica, luchtvaart, oceanografie, vulkanologie en ook seismologie, maar eveneens hun rol als voorposten van de Europese Unie in de wereld.

Begrotingsmiddelen

In totaal ontvangen deze gebieden 7,84 miljard euro aan gemeenschapsinvesteringen over de periode 2007-2013 (financieringsbronnen: EFRO, ESF, ELFPO, EVF, POSEI) Alleen al de EFRO- en ESF-programma's voorzien deze regio's respectievelijk van een budget van 4,5 miljard en 1,3 miljard euro.

Buiten de Structuurfondsenprogramma's houden veel Europese initiatieven rekening met het bijzondere karakter van deze regio's, met name op het gebied van concurrentie, landbouw, onderzoek, handel of transport.

Meer informatie...

 • Informatie- en documentatiecentrum over de ultraperifere gebieden van de Europese Unie esfrpt
 • Studie over het effect van de ICT op de ultraperifere gebieden van Europa doc fr

Nuttige links:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte