Navigation path

Additional tools

Il-politika reġjonali u r-reġjuni l-aktar imbiegħda

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

Partnership in action: EU Outermost Regions present investment and growth plans for 2014-20 to European Commission
25/06/2013

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn will today receive the strategic growth plans for Europe’s eight Outermost Regions (OR). The Commissioner, who is responsible for coordinating all EU policies for these regions will be discussing the Action Plans in Brussels with Presidents and Vice-Presidents from The Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, La Réunion and St Martin. This is the first time the Outermost Regions have been asked to present this kind of individual strategy, which will cover not just how they plan to make the best use of EU structural funds but also how they think other EU policies can help their development. The plans identify which specific characteristics and strengths they aim to capitalise on with a view to diversifying and modernising their economies.

The Action Plans were requested by the Commission one year ago in the communication: The Outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth.

The strategies are toolkits for 2014-2020: not only in the use of Structural Funds, but how the OR can benefit from EU policies more broadly. They set out the steps to be taken on the regions’ individual paths to fulfilling Europe2020 growth goals, addressing issues such as youth unemployment and boosting local competitiveness. Today's event will also be attended by representatives from a number of Commission Directorates responsible for Maritime Policy, Employment, Agriculture, Transport, Trade, Development and the Single Market.

Some of the principal themes covered in today’s Action Plans include:

 • Improved access to the EU single market – focusing in particular on: Transport networks, people mobility, maritime dimension and infrastructural needs;
 • Enhancing Competitiveness through economic modernisation and diversification focussing on agriculture, research & innovation and tourism;
 • Better regional geographic integration;
 • Social development - job creation, boosting skills and qualifications with a sharp focus on youth, education and employment;
 • Mainstreaming climate change mitigation across all policies

Further information:

Commissioner Hahn attends annual Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions in the Azores (Portugal)
12/09/2012

The European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will attend the 18th Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions, hosted by Carlos Cesar, President of the Regional Government of Azores, and current chair of the group of eight outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, the overseas Collectivity of St Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands). The governments of Spain, Portugal and France will be represented at the conference, as well as the Cyprus Presidency of the EU. Mayotte, which will gain outermost region status in 2014 and the Prime Minister of Cape Verde will also participate.. 

Commissioner Hahn will embark on a 3-day tour of the islands of the Azores (starting in Sao Miguel and continuing to Faial, Pico, Flores and Corvo), visiting projects co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), such as:

The Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel - School of Tourism and Hospitality Training (EFTH), Pico Vermelho Geothermal Plant (Sao Miguel Island, Ribeira Grande) and Corvo island's Air Traffic Control Tower.

More info

News Archives


Planisphère


L-UE għandha 9 reġjuni li ġeografikament huma tassew 'il bogħod mill-kontinent Ewropew iżda li jifformaw parti integrali mill-UE.

Il-liġi tal-UE (id-drittijiet u l-obbligi kollha assoċjati mas-sħubija tal-UE) tapplika għar-"reġjuni l-aktar imbiegħda" ħlief għall-każijiet fejn jeżistu miżuri speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, b'kuntrast mal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej English, li għandhom status legali differenti.

Dawn huma:

 • l-5 Dipartimenti Franċiżi ta' barra l-Ewropa (Martinique, Guadeloupe, il-Gujana Franċiża, Réunion u Mayotte). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
 • iż-2 reġjuni awtonomi Portugiżi (Madejra u l Ażores).
 • il-Gżejjer Kanarji (Komunità awtonoma Spanjola).
  Lokalizzazzjoni Belt Kapitali Erja Popolazzjoni (abitanti) Indiċi PGD/abitant
Ażores Oċean Atlantiku Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Gżejjer Kanarji Oċean Atlantiku Las Palmas u Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Guadeloupe Baħar tal-Karibew Basse-Terre 1 710 km2 403 355 76.6
Gujana Franċiża Amerika t'Isfel Cayenne 84 000 km2 229 040 52.5
Madejra Oċean Atlantiku Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinique Baħar tal-Karibew Fort-de-France 1 080 km2 394 173 76.8
Réunion Oċean Indjan Saint-Denis 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Baħar tal-Karibew Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Oċean Indjan Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Sors: 2010-2011-2012

Bażi legali: Artikolu speċifiku tat-Trattat ta' Amsterdam (Artikolu 299§2) jiddefinixxi l-kunċett ta' reġjun imbiegħed. B'mod konkret, dan l-artikolu jirrikonoxxi l-ispeċifiċità tar-reġjuni l-aktar imbiegħda Ewropej u n-neċessità li jiġu adattati l-politiki Komunitarji għar-realtajiet u l-limiti permanenti tagħhom.

Diffikultajiet u vantaġġi

Dawn ir-reġjuni jiffaċċjaw bosta ostakoli għall-iżvilupp sħiħ bħad-distanza, l-insularità, it-terren, il-klima diffiċli u d-dipendenza ekonomika u l-firxa limitata ta' prodotti li jipproduċu.

Madankollu, għandhom bosta vantaġġi wkoll:

 • id-diversifikazzjoni: ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jagħtu lill-UE territorju marittimu wiesgħa ħafna u ekonomija diversifikata. Ngħidu aħna, dawn ir-reġjuni jfornu prodotti agrikoli, bħar-rum, zokkor tal-kannamieli, banana u frott u ħxejjex tropikali oħra għall-konsumaturi Ewropej;
 • importanza strateġika: ir-reġjuni l-aktar imbiegħda joffru lill-UE possibbiltajiet kbar ta' żvilupp tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien tagħhom fil-Makaronesja, il-Karibew u l-Lbiċ tal-Oċean Indjan;
 • potenzjal għal ċerti attivitajiet ta' riċerka u industriji ta' teknoloġija għolja: ngħidu aħna: l-Istitut tal-Astrofiżika fil-Gżejjer Kanarji; l-Aġenzija Spazjali Ewropea fil-Gujana Franċiża; id-dipartiment tal-Oċeanografija u tas-Sajd tal-università tal-Ażores; iċ-Ċentru ta' Riċerka dwar mard emerġenti fir-Réunion; netwerk ta' kejbils tal-broadband taħt il-baħar tal-Guadeloupe; Ċentru ta' Riċerka Agro-ambjentali fil-Martinique; Impjant tal-enerġija għal diversi għanijiet fil-Madejra.

Azzjoni tal-Unjoni Ewropea

Politiki tal-passat

Fil-passat kien hemm programmi ta' appoġġ speċifiċi għal dawn ir-reġjuni: POSEIDOM għad-Dipartimenti ta' barra l-Ewropa Franċiżi (1989), POSEICAN għall-Gżejjer Kanarji (1991) u POSEIMA għall-Ażores u l-Madejra (1991). Kellhom l-għan li jtejbu l-infrastrutturi, jippromwovu industriji li joħolqu l-impjiegi u jiżviluppaw ir-riżorsi umani.

Din is-sistema ta' appoġġ ġiet riformata fl-2006. Ħadulhom posthom il-programmi POSEI b'allokazzjoni ta' fondi għal kull wieħed mit-tliet pajjiżi tal-UE li għandhom dawn ir-reġjuni.

Mill-2004, l-UE ddefiniet strateġija integrata, imsejsa fuq sħubija attiva bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri u r-reġjuni l-aktar imbiegħda, li għandhom tliet prijoritajiet: li jsiru iktar aċċessibbli, iktar kompetittivi u iktar integrati mal-pajjiżi madwarhom.  Ġew proposti iktar miżuri fil-Komunikazzjoni "Strategy for the outermost regions" pdf (COM(2007) 507 finali).

Il-politika llum

F'Ottubru 2008, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni ġdida, b'għan doppju:

 • li jiġu indirizzati d-diffikultajiet ġodda li jiffaċċjaw ir-reġjuni l-aktar imbiegħda: il-globalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima, ix-xejriet demografiċi, il-flussi migratorji u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, bħar-riżorsi marittimi u l-prodotti agrikoli;
 • li jiġu sfruttati l-vantaġġi ta' dawn ir-reġjuni biex tingħata spita lill-iżvilupp ekonomiku f'setturi b'valur miżjud kbir bħall-industrija agro-alimentari, il-bijodiversità, l-enerġija li tiġġedded, l-astrofiżika, l-ajrunawtika spazjali, l-oċeanografija, il-vulkanoloġija jew is-sismoloġija u r-rwol tar-reġjuni bħala t-territorji l-iktar imbiegħda tal-UE.

Baġit

Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda b'kollox jibbenefikaw minn €7.84 biljuni għall-perjodu 2007-2013. Is-sorsi ta' finanzjament huma: ERDF, FSE, EAFRD, EFF, POSEI. Il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew (ERDF) jipprovdi €4.5 biljuni u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jipprovdi €1.3 biljuni.

Minbarra l-programmi ta' finanzjament strutturali, bosta inizjattivi Ewropej iwieġbu għall-bżonnijiet speċjali tar-reġjuni speċjalment fl-oqsma tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, ir-riċerka, in-negozju u t-trasport.

Għal aktar tagħrif...

 • Ċentru ta' riżorsi dwar ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea esfrpt
 • Studju dwar l-impatt tat-teknoloġiji diġitali fuq ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Ewropea doc fr

Links utli:

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a