Navigation path

Additional tools

Il-politika reġjonali u r-reġjuni l-aktar imbiegħda

Commission boosts cooperation between outermost regions and neighbours
24/11/2014

New guidelines from the Commission should help to step up cooperation between the EU's outermost regions and their neighbours in the Caribbean, West Africa and the Indian Ocean.

EU outermost regions (Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, the Azores and the Canary Islands) receive funding from the European Regional Development Fund (ERDF). The African, Caribbean and Pacific (ACP) Countries States and the Overseas Countries and Territories (OCT) benefit from aid for development cooperation under the European Development Fund (EDF).

New rules put in place for 2014-2020 are designed to make it easier to develop joint ERDF-EDF projects. In order to put these rules into effect, detailed guidance has been issued jointly by the Commission's DGs for Regional and Urban Policy (REGIO) and for Development and Cooperation (EuropeAid). This guidance is addressed to the relevant EU institutions, as well as partners from the ACP, OCT and Outermost Regions.

One example of a successful ERDF-EDF project is SmartFish, a sustainable fisheries programme in Africa, which includes participation from Réunion.

The Guidance Note is currently available in French, Spanish, Portuguese, English and Dutch.

European Commission urges outermost regions to set their sights on EU 2020 goals and to capitalize on their individual strengths
29/09/2014

The European Commission will be hosting the "Third Forum of the Outermost Regions" in Brussels on 30 September-1 October to discuss joint efforts towards more dynamic economic and social development in the outermost regions and to realize their full potential. The event brings together the Presidents of Europe's outermost regions, representatives from their three Member States, members of civil society and the business sector as well as representatives of the EU institutions: José Manuel Barroso, President of the European Commission, Michel Lebrun, President of the Committee of the Regions, Rossella Rusca, Representative of the Presidency of the Council of the European Union and Louis-Joseph Manscour, member of European Parliament.

The Forum is expected to facilitate important exchanges on how to help the nine regions (Guadeloupe, French Guiana, Reunion, Martinique, St Martin, the Azores, Madeira, Mayotte and the Canary Islands) to target resources and investments in the most optimal way, capitalising on their specific characteristics and strengths.

The Presidents will gather under the theme "9 regions at the heart of the Europe of today and tomorrow". Three thematic panels will focus on: employment and education; sectors with high potential for the development of the regions and regional integration and increased accessibility. The overall aim is to make the best use of the resources available to these regions and to maximize results

Speech of Commission President Jose Manual Barroso

 More information:

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

News Archives


Planisphère


3rd Forum of the Outermost Regions: 9 Regions at the heart of the Europe of today and tomorrow

Brussels, 30th September — 1st October 2014

Following in the footsteps of the forums of 2010 and 2012, this year's gathering will bring together hundreds of participants, including experts and representatives from the outermost regions and the countries concerned, as well as from the EU institutions and interest groups and stakeholders.

The event will take place at the dawn of a new era for several key institutions of the European Union and at a moment when the Europe-wide priorities of EU Cohesion Policy for 2014-2020 are being translated into investment priorities through strategic Partnership Agreements, programmes and plans in the Member States.

3rd Forum website


L-UE għandha 9 reġjuni li ġeografikament huma tassew 'il bogħod mill-kontinent Ewropew iżda li jifformaw parti integrali mill-UE.

Il-liġi tal-UE (id-drittijiet u l-obbligi kollha assoċjati mas-sħubija tal-UE) tapplika għar-"reġjuni l-aktar imbiegħda" ħlief għall-każijiet fejn jeżistu miżuri speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, b'kuntrast mal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej English, li għandhom status legali differenti.

Dawn huma:

  • l-5 Dipartimenti Franċiżi ta' barra l-Ewropa (Martinique, Guadeloupe, il-Gujana Franċiża, Réunion u Mayotte). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
  • iż-2 reġjuni awtonomi Portugiżi (Madejra u l Ażores).
  • il-Gżejjer Kanarji (Komunità awtonoma Spanjola).
  Lokalizzazzjoni Belt Kapitali Erja Popolazzjoni (abitanti) Indiċi PGD/abitant
Ażores Oċean Atlantiku Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Gżejjer Kanarji Oċean Atlantiku Las Palmas u Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Guadeloupe Baħar tal-Karibew Basse-Terre 1 710 km2 403 355 76.6
Gujana Franċiża Amerika t'Isfel Cayenne 84 000 km2 229 040 52.5
Madejra Oċean Atlantiku Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinique Baħar tal-Karibew Fort-de-France 1 080 km2 394 173 76.8
Réunion Oċean Indjan Saint-Denis 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Baħar tal-Karibew Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Oċean Indjan Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Sors: 2010-2011-2012

Bażi legali: Artikolu speċifiku tat-Trattat ta' Amsterdam (Artikolu 299§2) jiddefinixxi l-kunċett ta' reġjun imbiegħed. B'mod konkret, dan l-artikolu jirrikonoxxi l-ispeċifiċità tar-reġjuni l-aktar imbiegħda Ewropej u n-neċessità li jiġu adattati l-politiki Komunitarji għar-realtajiet u l-limiti permanenti tagħhom.

Diffikultajiet u vantaġġi

Dawn ir-reġjuni jiffaċċjaw bosta ostakoli għall-iżvilupp sħiħ bħad-distanza, l-insularità, it-terren, il-klima diffiċli u d-dipendenza ekonomika u l-firxa limitata ta' prodotti li jipproduċu.

Madankollu, għandhom bosta vantaġġi wkoll:

  • id-diversifikazzjoni: ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jagħtu lill-UE territorju marittimu wiesgħa ħafna u ekonomija diversifikata. Ngħidu aħna, dawn ir-reġjuni jfornu prodotti agrikoli, bħar-rum, zokkor tal-kannamieli, banana u frott u ħxejjex tropikali oħra għall-konsumaturi Ewropej;
  • importanza strateġika: ir-reġjuni l-aktar imbiegħda joffru lill-UE possibbiltajiet kbar ta' żvilupp tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien tagħhom fil-Makaronesja, il-Karibew u l-Lbiċ tal-Oċean Indjan;
  • potenzjal għal ċerti attivitajiet ta' riċerka u industriji ta' teknoloġija għolja: ngħidu aħna: l-Istitut tal-Astrofiżika fil-Gżejjer Kanarji; l-Aġenzija Spazjali Ewropea fil-Gujana Franċiża; id-dipartiment tal-Oċeanografija u tas-Sajd tal-università tal-Ażores; iċ-Ċentru ta' Riċerka dwar mard emerġenti fir-Réunion; netwerk ta' kejbils tal-broadband taħt il-baħar tal-Guadeloupe; Ċentru ta' Riċerka Agro-ambjentali fil-Martinique; Impjant tal-enerġija għal diversi għanijiet fil-Madejra.

Azzjoni tal-Unjoni Ewropea

Politiki tal-passat

Fil-passat kien hemm programmi ta' appoġġ speċifiċi għal dawn ir-reġjuni: POSEIDOM għad-Dipartimenti ta' barra l-Ewropa Franċiżi (1989), POSEICAN għall-Gżejjer Kanarji (1991) u POSEIMA għall-Ażores u l-Madejra (1991). Kellhom l-għan li jtejbu l-infrastrutturi, jippromwovu industriji li joħolqu l-impjiegi u jiżviluppaw ir-riżorsi umani.

Din is-sistema ta' appoġġ ġiet riformata fl-2006. Ħadulhom posthom il-programmi POSEI b'allokazzjoni ta' fondi għal kull wieħed mit-tliet pajjiżi tal-UE li għandhom dawn ir-reġjuni.

Mill-2004, l-UE ddefiniet strateġija integrata, imsejsa fuq sħubija attiva bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri u r-reġjuni l-aktar imbiegħda, li għandhom tliet prijoritajiet: li jsiru iktar aċċessibbli, iktar kompetittivi u iktar integrati mal-pajjiżi madwarhom.  Ġew proposti iktar miżuri fil-Komunikazzjoni "Strategy for the outermost regions" pdf (COM(2007) 507 finali).

Il-politika llum

F'Ottubru 2008, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni ġdida, b'għan doppju:

  • li jiġu indirizzati d-diffikultajiet ġodda li jiffaċċjaw ir-reġjuni l-aktar imbiegħda: il-globalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima, ix-xejriet demografiċi, il-flussi migratorji u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, bħar-riżorsi marittimi u l-prodotti agrikoli;
  • li jiġu sfruttati l-vantaġġi ta' dawn ir-reġjuni biex tingħata spita lill-iżvilupp ekonomiku f'setturi b'valur miżjud kbir bħall-industrija agro-alimentari, il-bijodiversità, l-enerġija li tiġġedded, l-astrofiżika, l-ajrunawtika spazjali, l-oċeanografija, il-vulkanoloġija jew is-sismoloġija u r-rwol tar-reġjuni bħala t-territorji l-iktar imbiegħda tal-UE.

Baġit

Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda b'kollox jibbenefikaw minn €7.84 biljuni għall-perjodu 2007-2013. Is-sorsi ta' finanzjament huma: ERDF, FSE, EAFRD, EFF, POSEI. Il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew (ERDF) jipprovdi €4.5 biljuni u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jipprovdi €1.3 biljuni.

Minbarra l-programmi ta' finanzjament strutturali, bosta inizjattivi Ewropej iwieġbu għall-bżonnijiet speċjali tar-reġjuni speċjalment fl-oqsma tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, ir-riċerka, in-negozju u t-trasport.

Għal aktar tagħrif...

  • Ċentru ta' riżorsi dwar ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea esfrpt
  • Studju dwar l-impatt tat-teknoloġiji diġitali fuq ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Ewropea doc fr

Links utli:

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a