Navigation path

Additional tools

Reģionālā politika un visattālākie reģioni

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

Partnership in action: EU Outermost Regions present investment and growth plans for 2014-20 to European Commission
25/06/2013

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn will today receive the strategic growth plans for Europe’s eight Outermost Regions (OR). The Commissioner, who is responsible for coordinating all EU policies for these regions will be discussing the Action Plans in Brussels with Presidents and Vice-Presidents from The Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, La Réunion and St Martin. This is the first time the Outermost Regions have been asked to present this kind of individual strategy, which will cover not just how they plan to make the best use of EU structural funds but also how they think other EU policies can help their development. The plans identify which specific characteristics and strengths they aim to capitalise on with a view to diversifying and modernising their economies.

The Action Plans were requested by the Commission one year ago in the communication: The Outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth.

The strategies are toolkits for 2014-2020: not only in the use of Structural Funds, but how the OR can benefit from EU policies more broadly. They set out the steps to be taken on the regions’ individual paths to fulfilling Europe2020 growth goals, addressing issues such as youth unemployment and boosting local competitiveness. Today's event will also be attended by representatives from a number of Commission Directorates responsible for Maritime Policy, Employment, Agriculture, Transport, Trade, Development and the Single Market.

Some of the principal themes covered in today’s Action Plans include:

 • Improved access to the EU single market – focusing in particular on: Transport networks, people mobility, maritime dimension and infrastructural needs;
 • Enhancing Competitiveness through economic modernisation and diversification focussing on agriculture, research & innovation and tourism;
 • Better regional geographic integration;
 • Social development - job creation, boosting skills and qualifications with a sharp focus on youth, education and employment;
 • Mainstreaming climate change mitigation across all policies

Further information:

Commissioner Hahn attends annual Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions in the Azores (Portugal)
12/09/2012

The European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will attend the 18th Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions, hosted by Carlos Cesar, President of the Regional Government of Azores, and current chair of the group of eight outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, the overseas Collectivity of St Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands). The governments of Spain, Portugal and France will be represented at the conference, as well as the Cyprus Presidency of the EU. Mayotte, which will gain outermost region status in 2014 and the Prime Minister of Cape Verde will also participate.. 

Commissioner Hahn will embark on a 3-day tour of the islands of the Azores (starting in Sao Miguel and continuing to Faial, Pico, Flores and Corvo), visiting projects co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), such as:

The Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel - School of Tourism and Hospitality Training (EFTH), Pico Vermelho Geothermal Plant (Sao Miguel Island, Ribeira Grande) and Corvo island's Air Traffic Control Tower.

More info

News Archives


Planisphère


Eiropas Savienībā ir 9 reģioni, kuri atrodas tālu no Eiropas kontinenta, tomēr ietilpst ES teritorijā.

ES likumdošana (visas ar dalību ES saistītās tiesības un pienākumi) attiecas uz attālākajiem reģioniem, ja vien šiem reģioniem nav paredzēti nekādi specifiski pasākumi, savukārt aizjūras valstīm un teritorijām English ir atšķirīgs juridiskais statuss.

Septiņi visattālākie reģioni ir šādi:

 • 5 Francijas aizjūras teritorijas — Martinika, Gvadelupa, Francijas Gviāna, Reinjona un Mayotte ("départements"). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
 • divi Portugāles autonomie reģioni (Madeira un Azoru salas)
 • Spānijas autonomā kopiena — Kanāriju salas.
  Atrašanās vieta Galvaspilsēta Platība Iedzīvotāju kopskaits Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 
Azoru salas Atlantijas okeāns Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Kanāriju salas Atlantijas okeāns Las Palmasa un Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Gvadelupa Karību jūra Puentapitra 1 710 km2 403 355 76.6
Francijas Gviāna Dienvidamerika Kajenna 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlantijas okeāns Funšala 795 km2 267 785 99.5
Martinika Karību jūra Fordefransa 1 080 km2 394 173 76.8
Reinjona Indijas okeāns Sendenī 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Karību jūra Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Indijas okeāns Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Avots: ES Statistikas birojs 2010-2011-2012

Juridiskā bāze: uz visattālākajiem reģioniem attiecas Amsterdamas līguma 299. panta 2. punkts. Šajā pantā noteikts, ka ES politika ir jāpielāgo, ievērojot īpašos apstākļus šajos reģionos.

Grūtības un priekšrocības

Šķēršļi, kas kavē šo reģionu netraucētu attīstību, ir attālums, tas, ka tās ir salas, sarežģīts reljefs un klimats un tautsaimniecības atkarība no dažiem produktiem.

Tomēr šiem reģioniem ir arī vērtīgas priekšrocības:

 • dažādošana: visattālākie reģioni ES nozīmē plašākus teritoriālos ūdeņus un daudzveidīgu tautsaimniecību. Piemēram, šie reģioni nodrošina patērētājus Eiropā ar lauksaimniecības produktiem, tādiem kā rums, cukurniedru cukurs, banāni un citi tropiskie augļi un dārzeņi;
 • stratēģiskā nozīme: šie reģioni paver lielas iespējas savstarpējo attiecību attīstīšanai ar kaimiņvalstīm Makronēzijā, kā arī Karību jūras un Indijas okeāna dienvidrietumu reģionā;
 • pētniecība un augsto tehnoloģiju nozares, piemēram: Kanāriju salu Astrofizikas institūts, Eiropas Kosmosa aģentūras centrs Francijas Gviānā; Azoru Universitātes okeanogrāfijas un zvejniecības centrs, Jaunu slimību pētniecības un uzraudzības centrs Reinjonā, Gvadelupas ātrdarbīgais zemūdens digitālo kabeļu tīkls, Martinikas Lauksaimniecības un vides pētniecības centrs, daudzfunkcionālā elektrostacija Madeirā.

ES pasākumi

Iepriekš

Iepriekšējās atbalsta programmas — POSEIDOM Francijas aizjūras departamentos (1989), POSEICAN Kanāriju salās (1991) un POSEIMA Azoru salās un Madeirā — īstenoja ar mērķi uzlabot infrastruktūru, veicināt nozares, kas ļautu nodrošināt šos reģionus ar darbavietām, un attīstīt cilvēkresurus.

2006. gadā šo atbalsta sistēmu reformēja, un aizstāja ar POSEI programmām un finansējumu, kas tika uzticēts visām trim ES dalībvalstīm, kurām šie reģioni ir piederīgi.

No 2004. gada ES ir vienota stratēģija, kuras pamatā ir aktīva partnerība starp ES iestādēm, dalībvalstu valdībām un visattālākajiem reģioniem. Trīs prioritātes ir labāka pieejamība, lielāka konkurētspēja un reģionālā integrācija. Papildu pasākumi ierosināti paziņojumā “Stratēģija nomaļajiem reģioniem: sasniegumi un perspektīvaspdf.

Politika šodien
2008. gada oktobrī Komisija nāca klajā ar jaunu paziņojumu, kurā izvirzīti divi mērķi:

 • rast risinājumu grūtībām, ar kurām saskaras visattālākie reģioni,— globalizācija, klimata pārmaiņas, demogrāfiskās tendences, migrācijas plūsmas, tādu dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana kā jūras resursi un lauksaimniecības produkti,
 • izmantot šo reģionu priekšrocības, lai strauji kāpinātu ekonomisko attīstību, īpaši pievēršoties augstas pievienotās vērtības jomām, piemēram, lauksaimniecībai un pārtikas rūpniecībai, bioloģiskajai dažādībai, atjaunīgajai enerģijai, astrofizikai, kosmiskajai aviācijai, okeanogrāfijai, vulkanoloģijai, seismoloģijai, kā arī šo reģionu misijai būt par ES priekšposteņiem.

Budžets

Visattālāko reģionu kopējais ES finansējums 2007.-2013. gadam sasniedz 7,84 miljardus eiro un galvenokārt nāk no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (4,5 miljardi eiro), Eiropas Sociālā fonda (1,3 miljardi eiro), bet arī no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Papildus finansējuma programmām Komisija īsteno pasākumus, kuros ņemtas vērā reģionu īpašās vajadzības tādās jomās kā konkurētspēja, lauksaimniecība, pētniecība, tirdzniecība un transports.

Vispārēja informācija

 • Resursu centrs — Eiropas Savienības visattālākie reģioni esfrpt
 • Informācijas tehnoloģijas un visattālākie reģioni — ziņojums doc fr

Saites:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi