Navigation path

Additional tools

Regioninė politika ir atokiausi regionai

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

Partnership in action: EU Outermost Regions present investment and growth plans for 2014-20 to European Commission
25/06/2013

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn will today receive the strategic growth plans for Europe’s eight Outermost Regions (OR). The Commissioner, who is responsible for coordinating all EU policies for these regions will be discussing the Action Plans in Brussels with Presidents and Vice-Presidents from The Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, La Réunion and St Martin. This is the first time the Outermost Regions have been asked to present this kind of individual strategy, which will cover not just how they plan to make the best use of EU structural funds but also how they think other EU policies can help their development. The plans identify which specific characteristics and strengths they aim to capitalise on with a view to diversifying and modernising their economies.

The Action Plans were requested by the Commission one year ago in the communication: The Outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth.

The strategies are toolkits for 2014-2020: not only in the use of Structural Funds, but how the OR can benefit from EU policies more broadly. They set out the steps to be taken on the regions’ individual paths to fulfilling Europe2020 growth goals, addressing issues such as youth unemployment and boosting local competitiveness. Today's event will also be attended by representatives from a number of Commission Directorates responsible for Maritime Policy, Employment, Agriculture, Transport, Trade, Development and the Single Market.

Some of the principal themes covered in today’s Action Plans include:

 • Improved access to the EU single market – focusing in particular on: Transport networks, people mobility, maritime dimension and infrastructural needs;
 • Enhancing Competitiveness through economic modernisation and diversification focussing on agriculture, research & innovation and tourism;
 • Better regional geographic integration;
 • Social development - job creation, boosting skills and qualifications with a sharp focus on youth, education and employment;
 • Mainstreaming climate change mitigation across all policies

Further information:

Commissioner Hahn attends annual Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions in the Azores (Portugal)
12/09/2012

The European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will attend the 18th Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions, hosted by Carlos Cesar, President of the Regional Government of Azores, and current chair of the group of eight outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, the overseas Collectivity of St Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands). The governments of Spain, Portugal and France will be represented at the conference, as well as the Cyprus Presidency of the EU. Mayotte, which will gain outermost region status in 2014 and the Prime Minister of Cape Verde will also participate.. 

Commissioner Hahn will embark on a 3-day tour of the islands of the Azores (starting in Sao Miguel and continuing to Faial, Pico, Flores and Corvo), visiting projects co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), such as:

The Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel - School of Tourism and Hospitality Training (EFTH), Pico Vermelho Geothermal Plant (Sao Miguel Island, Ribeira Grande) and Corvo island's Air Traffic Control Tower.

More info

News Archives


Planisphère


ES turi 9 regionus, kurie geografiškai labai nutolę nuo Europos žemyno, tačiau yra sudėtinė ES dalis.

Kitaip nei skirtingą teisinį statusą turinčiose užjūrio šalyse ir teritorijose English, atokiausiuose regionuose taikoma ES teisė (jie turi visas su ES naryste susijusias teises ir pareigas), išskyrus tuos atvejus, kai šiems regionams taikomos specialios priemonės.

Atokiausi regionai:

 • 5 Prancūzijos užjūrio departamentai (Martinika, Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Reunjonas ir Mayotte ). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
 • 2 Portugalijos autonominės sritys (Madeira ir Azorų salos)
 • Kanarų salos (Ispanijos autonominė bendruomenė).
  Vietovė Sostinė Plotas Gyventojų skaičius BVP vienam gyventojui (indeksas)
Azorų salos Atlanto vandenynas Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Kanarų salos Atlanto vandenynas Las Palmasas ir Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Gvade-lupa Karibų jūra Bas Teras 1 710 km2 403 355 76.6
Prancūzijos Gviana Pietų Amerika Kajenas 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlanto vandenynas Funšalis 795 km2 267 785 99.5
Martinika Karibų jūra For de Fransas 1 080 km2 394 173 76.8
Reun-jonas Indijos vandenynas Sen Deni 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Karibų jūra Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Indijos vandenynas Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Šaltinis: 2010-2011-2012

Teisinis pagrindas. Atokiausio regiono sąvoka apibrėžta Amsterdamo sutarties 299 straipsnio 2 dalyje. Šiame straipsnyje pripažįstama AR specifika ir būtinybė įgyvendinant šiuose regionuose Bendrijos politiką atsižvelgti į jų ypatumus ir ribotas galimybes.

Problemos ir privalumai

Atokumas, izoliuotumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų labai riboja šių regionų plėtrą.

Tačiau jie turi daug privalumų.

 • Įvairovė. Dėl atokiausių regionų Europos Sąjungos jūrų erdvė labai didelė, o ekonomika labai įvairi. Pavyzdžiui, iš šių regionų į Europą vežami tokie paklausūs produktai, kaip romas, cukranendrių cukrus, bananai ir kiti atogrąžų vaisiai bei daržovės.
 • Geografinė padėtis. Atokiausi regionai suteikia Europos Sąjungai puikių galimybių plėtoti santykius su jų kaimynėmis (Makaronezija, Karibų salomis ir pietvakarinės Indijos vandenyno dalies šalimis).
 • Galimybė plėtoti tam tikrą mokslinių tyrimų veiklą ir tobulinti aukštąsias technologijas. Pavyzdžiai: Kanarų salų astrofizikos institutas, Europos kosmoso agentūra Prancūzijos Gvianoje, Azorų salų universiteto Okeanografijos ir žuvininkystės fakultetas, Reunjono naujų ligų tyrimų ir stebėjimo centras, Gvadelupoje prasidedantis didelės spartos povandeninių skaitmeninių kabelių tinklas, Martinikos žemės ūkio ir aplinkos tyrimų centras, Madeiros universali elektros jėgainė.

Europos Sąjungos veikla

Ankstesnė politika

Anksčiau šiems regionams buvo parengtos specialios paramos programos: Prancūzijos užjūrio departamentams skirta programa POSEIDOM (1989 m.), Kanarų saloms skirta programa POSEICAN (1991 m.) ir Azorų bei Madeiros regionams skirta programa POSEIMA (1991 m.). Šiomis programomis buvo siekiama tobulinti infrastruktūrą, skatinti vystyti gamybos sektorius, kuriuose kuriamos darbo vietos, ir plėtoti žmogiškuosius išteklius.

2006 m. ši paramos sistema reformuota. Nuo šios reformos parama teikiama pagal bendrąsias programas POSEI, kuriose kiekvienai iš trijų valstybių narių, kurioms priklauso šie regionai, skiriamos tam tikros paramos sumos.

2004 m. ES nustatė integruotą strategiją, pagrįstą aktyviu ES institucijų, valstybių narių ir AR bendradarbiavimu, kuriuo siekiama trijų tikslų: gerinti susisiekimą, didinti konkurencingumą ir regioninę įtrauktį. Komunikate „Strategy for the outermost regionspdf (COM (2007) 507 galutinis) siūloma imtis ir kitų priemonių.

Dabartinė padėtis
2008 m. spalio mėn. Komisija priėmė naują komunikatą, kuriuo siekiama dviejų tikslų:

 • atsižvelgti į atokiuose regionuose kylančius naujus sunkumus: dėl globalizacijos, klimato kaitos, demografinės raidos, migrantų srautų kylančias problemas ir būtinybę tausiai naudoti gamtos, pavyzdžiui, jūros, išteklius ir tausiai ūkininkauti;
 • išnaudoti AR pranašumus, kad būtų skatinamas ekonominis vystymasis tų sektorių, kuriuose gaunama didelė pridėtinė vertė, tokių kaip žemės ūkio maisto produktų, biologinės įvairovės, atsinaujinančių energijos išteklių, astrofizikos, aeronautikos, okeanografijos, vulkanologijos ar seismologijos sektoriai, ir pabrėžiama AR kaip Europos Sąjungos priešakinių postų svarba.

Biudžetas

2007–2013 m. atokiausiems regionams skiriama 7,84 mlrd. EUR Bendrijos lėšų (finansavimo šaltiniai: ERPF, ESF, EŽŪFKP, EŽF, POSEI). Vien tik iš ERPF šiems regionams skiriama 4,5 mlrd. EUR, o iš ESF – 1,3 mlrd. EUR.

Be struktūrinių fondų programų, Europoje esama iniciatyvų, visų pirma konkurencijos, žemės ūkio, mokslinių tyrimų, prekybos ir transporto sričių, kuriose atsižvelgiama į specifinius šių regionų poreikius.

Papildoma informacija

 • Informacijos apie atokiausius Europos Sąjungos regionus centras esfrpt
 • IKT poveikio atokiausiems Europos regionams analizė doc fr

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos