Navigation path

Additional tools

Regioninė politika ir atokiausi regionai

Commission boosts cooperation between outermost regions and neighbours
24/11/2014

New guidelines from the Commission should help to step up cooperation between the EU's outermost regions and their neighbours in the Caribbean, West Africa and the Indian Ocean.

EU outermost regions (Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, the Azores and the Canary Islands) receive funding from the European Regional Development Fund (ERDF). The African, Caribbean and Pacific (ACP) Countries States and the Overseas Countries and Territories (OCT) benefit from aid for development cooperation under the European Development Fund (EDF).

New rules put in place for 2014-2020 are designed to make it easier to develop joint ERDF-EDF projects. In order to put these rules into effect, detailed guidance has been issued jointly by the Commission's DGs for Regional and Urban Policy (REGIO) and for Development and Cooperation (EuropeAid). This guidance is addressed to the relevant EU institutions, as well as partners from the ACP, OCT and Outermost Regions.

One example of a successful ERDF-EDF project is SmartFish, a sustainable fisheries programme in Africa, which includes participation from Réunion.

The Guidance Note is currently available in French, Spanish, Portuguese, English and Dutch.

European Commission urges outermost regions to set their sights on EU 2020 goals and to capitalize on their individual strengths
29/09/2014

The European Commission will be hosting the "Third Forum of the Outermost Regions" in Brussels on 30 September-1 October to discuss joint efforts towards more dynamic economic and social development in the outermost regions and to realize their full potential. The event brings together the Presidents of Europe's outermost regions, representatives from their three Member States, members of civil society and the business sector as well as representatives of the EU institutions: José Manuel Barroso, President of the European Commission, Michel Lebrun, President of the Committee of the Regions, Rossella Rusca, Representative of the Presidency of the Council of the European Union and Louis-Joseph Manscour, member of European Parliament.

The Forum is expected to facilitate important exchanges on how to help the nine regions (Guadeloupe, French Guiana, Reunion, Martinique, St Martin, the Azores, Madeira, Mayotte and the Canary Islands) to target resources and investments in the most optimal way, capitalising on their specific characteristics and strengths.

The Presidents will gather under the theme "9 regions at the heart of the Europe of today and tomorrow". Three thematic panels will focus on: employment and education; sectors with high potential for the development of the regions and regional integration and increased accessibility. The overall aim is to make the best use of the resources available to these regions and to maximize results

Speech of Commission President Jose Manual Barroso

 More information:

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

News Archives


Planisphère


3rd Forum of the Outermost Regions: 9 Regions at the heart of the Europe of today and tomorrow

Brussels, 30th September — 1st October 2014

Following in the footsteps of the forums of 2010 and 2012, this year's gathering will bring together hundreds of participants, including experts and representatives from the outermost regions and the countries concerned, as well as from the EU institutions and interest groups and stakeholders.

The event will take place at the dawn of a new era for several key institutions of the European Union and at a moment when the Europe-wide priorities of EU Cohesion Policy for 2014-2020 are being translated into investment priorities through strategic Partnership Agreements, programmes and plans in the Member States.

3rd Forum website


ES turi 9 regionus, kurie geografiškai labai nutolę nuo Europos žemyno, tačiau yra sudėtinė ES dalis.

Kitaip nei skirtingą teisinį statusą turinčiose užjūrio šalyse ir teritorijose English, atokiausiuose regionuose taikoma ES teisė (jie turi visas su ES naryste susijusias teises ir pareigas), išskyrus tuos atvejus, kai šiems regionams taikomos specialios priemonės.

Atokiausi regionai:

  • 5 Prancūzijos užjūrio departamentai (Martinika, Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Reunjonas ir Mayotte ). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
  • 2 Portugalijos autonominės sritys (Madeira ir Azorų salos)
  • Kanarų salos (Ispanijos autonominė bendruomenė).
  Vietovė Sostinė Plotas Gyventojų skaičius BVP vienam gyventojui (indeksas)
Azorų salos Atlanto vandenynas Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Kanarų salos Atlanto vandenynas Las Palmasas ir Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Gvade-lupa Karibų jūra Bas Teras 1 710 km2 403 355 76.6
Prancūzijos Gviana Pietų Amerika Kajenas 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlanto vandenynas Funšalis 795 km2 267 785 99.5
Martinika Karibų jūra For de Fransas 1 080 km2 394 173 76.8
Reun-jonas Indijos vandenynas Sen Deni 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Karibų jūra Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Indijos vandenynas Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Šaltinis: 2010-2011-2012

Teisinis pagrindas. Atokiausio regiono sąvoka apibrėžta Amsterdamo sutarties 299 straipsnio 2 dalyje. Šiame straipsnyje pripažįstama AR specifika ir būtinybė įgyvendinant šiuose regionuose Bendrijos politiką atsižvelgti į jų ypatumus ir ribotas galimybes.

Problemos ir privalumai

Atokumas, izoliuotumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų labai riboja šių regionų plėtrą.

Tačiau jie turi daug privalumų.

  • Įvairovė. Dėl atokiausių regionų Europos Sąjungos jūrų erdvė labai didelė, o ekonomika labai įvairi. Pavyzdžiui, iš šių regionų į Europą vežami tokie paklausūs produktai, kaip romas, cukranendrių cukrus, bananai ir kiti atogrąžų vaisiai bei daržovės.
  • Geografinė padėtis. Atokiausi regionai suteikia Europos Sąjungai puikių galimybių plėtoti santykius su jų kaimynėmis (Makaronezija, Karibų salomis ir pietvakarinės Indijos vandenyno dalies šalimis).
  • Galimybė plėtoti tam tikrą mokslinių tyrimų veiklą ir tobulinti aukštąsias technologijas. Pavyzdžiai: Kanarų salų astrofizikos institutas, Europos kosmoso agentūra Prancūzijos Gvianoje, Azorų salų universiteto Okeanografijos ir žuvininkystės fakultetas, Reunjono naujų ligų tyrimų ir stebėjimo centras, Gvadelupoje prasidedantis didelės spartos povandeninių skaitmeninių kabelių tinklas, Martinikos žemės ūkio ir aplinkos tyrimų centras, Madeiros universali elektros jėgainė.

Europos Sąjungos veikla

Ankstesnė politika

Anksčiau šiems regionams buvo parengtos specialios paramos programos: Prancūzijos užjūrio departamentams skirta programa POSEIDOM (1989 m.), Kanarų saloms skirta programa POSEICAN (1991 m.) ir Azorų bei Madeiros regionams skirta programa POSEIMA (1991 m.). Šiomis programomis buvo siekiama tobulinti infrastruktūrą, skatinti vystyti gamybos sektorius, kuriuose kuriamos darbo vietos, ir plėtoti žmogiškuosius išteklius.

2006 m. ši paramos sistema reformuota. Nuo šios reformos parama teikiama pagal bendrąsias programas POSEI, kuriose kiekvienai iš trijų valstybių narių, kurioms priklauso šie regionai, skiriamos tam tikros paramos sumos.

2004 m. ES nustatė integruotą strategiją, pagrįstą aktyviu ES institucijų, valstybių narių ir AR bendradarbiavimu, kuriuo siekiama trijų tikslų: gerinti susisiekimą, didinti konkurencingumą ir regioninę įtrauktį. Komunikate „Strategy for the outermost regionspdf (COM (2007) 507 galutinis) siūloma imtis ir kitų priemonių.

Dabartinė padėtis
2008 m. spalio mėn. Komisija priėmė naują komunikatą, kuriuo siekiama dviejų tikslų:

  • atsižvelgti į atokiuose regionuose kylančius naujus sunkumus: dėl globalizacijos, klimato kaitos, demografinės raidos, migrantų srautų kylančias problemas ir būtinybę tausiai naudoti gamtos, pavyzdžiui, jūros, išteklius ir tausiai ūkininkauti;
  • išnaudoti AR pranašumus, kad būtų skatinamas ekonominis vystymasis tų sektorių, kuriuose gaunama didelė pridėtinė vertė, tokių kaip žemės ūkio maisto produktų, biologinės įvairovės, atsinaujinančių energijos išteklių, astrofizikos, aeronautikos, okeanografijos, vulkanologijos ar seismologijos sektoriai, ir pabrėžiama AR kaip Europos Sąjungos priešakinių postų svarba.

Biudžetas

2007–2013 m. atokiausiems regionams skiriama 7,84 mlrd. EUR Bendrijos lėšų (finansavimo šaltiniai: ERPF, ESF, EŽŪFKP, EŽF, POSEI). Vien tik iš ERPF šiems regionams skiriama 4,5 mlrd. EUR, o iš ESF – 1,3 mlrd. EUR.

Be struktūrinių fondų programų, Europoje esama iniciatyvų, visų pirma konkurencijos, žemės ūkio, mokslinių tyrimų, prekybos ir transporto sričių, kuriose atsižvelgiama į specifinius šių regionų poreikius.

Papildoma informacija

  • Informacijos apie atokiausius Europos Sąjungos regionus centras esfrpt
  • IKT poveikio atokiausiems Europos regionams analizė doc fr

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos