Navigation path

Additional tools

Aluepolitiikka ja syrjäisimmät alueet

Mayotte: the new outermost region from 1 January 2014
13/01/2014

By Decision 2012/419/EU, the European Council amended the status of Mayotte with regard to the Union with effect from 1 January 2014. Therefore, from that date Mayotte ceased to be an overseas territory to become an outermost region within the meaning of Articles 349 and 355(1) TFEU. Union law will apply to Mayotte from 1 January 2014. The Council and the Parliament has adopted specific legislative measures providing transitional periods in the areas of environment, agriculture, social policy, public health, fisheries animal health,and fiscality :

COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 COUNCIL DIRECTIVE 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular – OJ 2013 12 28 - L 353-5

COUNCIL DIRECTIVE 2013/62/EU of 17 December 2013 amending Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 353-7

COUNCIL DIRECTIVE 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union- OJ 2013 12 28 - L 353-8

COUNCIL REGULATION (EU) No 1385/2013 of 17 December 2013 amending Council Regulations (EC) No 850/98 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EC) No 1069/2009, (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union – OJ 2013 12 28 - L 354-86

Partnership in action: EU Outermost Regions present investment and growth plans for 2014-20 to European Commission
25/06/2013

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn will today receive the strategic growth plans for Europe’s eight Outermost Regions (OR). The Commissioner, who is responsible for coordinating all EU policies for these regions will be discussing the Action Plans in Brussels with Presidents and Vice-Presidents from The Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, La Réunion and St Martin. This is the first time the Outermost Regions have been asked to present this kind of individual strategy, which will cover not just how they plan to make the best use of EU structural funds but also how they think other EU policies can help their development. The plans identify which specific characteristics and strengths they aim to capitalise on with a view to diversifying and modernising their economies.

The Action Plans were requested by the Commission one year ago in the communication: The Outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth.

The strategies are toolkits for 2014-2020: not only in the use of Structural Funds, but how the OR can benefit from EU policies more broadly. They set out the steps to be taken on the regions’ individual paths to fulfilling Europe2020 growth goals, addressing issues such as youth unemployment and boosting local competitiveness. Today's event will also be attended by representatives from a number of Commission Directorates responsible for Maritime Policy, Employment, Agriculture, Transport, Trade, Development and the Single Market.

Some of the principal themes covered in today’s Action Plans include:

 • Improved access to the EU single market – focusing in particular on: Transport networks, people mobility, maritime dimension and infrastructural needs;
 • Enhancing Competitiveness through economic modernisation and diversification focussing on agriculture, research & innovation and tourism;
 • Better regional geographic integration;
 • Social development - job creation, boosting skills and qualifications with a sharp focus on youth, education and employment;
 • Mainstreaming climate change mitigation across all policies

Further information:

Commissioner Hahn attends annual Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions in the Azores (Portugal)
12/09/2012

The European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will attend the 18th Conference of Presidents of the EU's Outermost Regions, hosted by Carlos Cesar, President of the Regional Government of Azores, and current chair of the group of eight outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, the overseas Collectivity of St Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands). The governments of Spain, Portugal and France will be represented at the conference, as well as the Cyprus Presidency of the EU. Mayotte, which will gain outermost region status in 2014 and the Prime Minister of Cape Verde will also participate.. 

Commissioner Hahn will embark on a 3-day tour of the islands of the Azores (starting in Sao Miguel and continuing to Faial, Pico, Flores and Corvo), visiting projects co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), such as:

The Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel - School of Tourism and Hospitality Training (EFTH), Pico Vermelho Geothermal Plant (Sao Miguel Island, Ribeira Grande) and Corvo island's Air Traffic Control Tower.

More info

News Archives


Planisphère


Euroopan unioniin kuuluu 9 ns. syrjäisintä aluetta, jotka ovat maantieteellisesti kaukana Euroopan mantereesta vaikka kuuluvat kiinteästi EU:hun.

Syrjäisimpiin alueisiin sovelletaan EU:n lainsäädäntöä, ja niitä koskevat kaikki EU-jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, paitsi jos alueisiin sovelletaan erityistoimenpiteitä. Ns. merentakaisilla mailla ja alueilla English sen sijaan on erilainen asema.

Syrjäisimpiä alueita ovat:

 • Ranskan 5 merentakaista departementtia (Martinique, Guadeloupe, Guayana, Réunion ja Mayotte). Saint-Martin ("collectivités d'Outre-mer")
 • Portugalin 2 autonomista aluetta (Madeira ja Azorit);
 • Kanariansaaret (Espanjan autonominen alue).
  Sijainti Pääkaupunki Pinta-ala Väkiluku BKT/asukas
Azorit Atlantti Ponta Delgada 2 333 km2 246 800 72.4
Kanaria Atlantti Las Palmas ja Santa Cruz de Tenerife 7 447 km2 2 118 000 82.2
Guadeloupe Karibianmeri Basse-Terre 1 710 km2 403 355 76.6
Guyana Etelä-Amerikka Cayenne 84 000 km2 229 040 52.5
Madeira Atlantti Funchal 795 km2 267 785 99.5
Martinique Karibianmeri Fort-de-France 1 080 km2 394 173 76.8
Réunion Intian valtameri Saint-Denis 2 510 km2 839 500 68.7
Saint-Martin Karibianmeri Marigot 53 km2 36 661 61.9
Mayotte Intian valtameri Mamoudzou 376 km2 212 645 24.8

Lähde: 2010-2011-2012

Oikeusperusta: Syrjäisimpien alueiden käsite määritellään Amsterdamin sopimuksessa (299 artiklan 2 kohta). Siinä tunnustetaan näiden alueiden erityistilanne ja tarve mukauttaa EU:n politiikkaa niiden erityistarpeisiin.

Vaikeudet ja voimavarat

Syrjäisimpien alueiden kehitystä vaikeuttavat niiden kaukainen sijainti, eristäytyneisyys, vaikeakulkuinen maasto ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus. Näillä alueilla tuotettavien hyödykkeiden määrä on myös vähäinen.

Alueilla on kuitenkin paljon voimavaroja:

 • Monipuolisuus: Syrjäisimpien alueidensa ansiosta EU:lla on hyvin laajat aluevesialueet sekä monipuolinen talouselämä. Alueiden tuotteisiin kuuluvat muun muassa rommi, sokerijuurikas, banaani ja muut trooppiset hedelmät sekä vihannekset, joita eurooppalaiset kuluttajat pääsevät hyödyntämään.
 • Maantieteellisesti mielenkiintoinen sijainti: Syrjäisimmät alueet tarjoavat EU:lle hyvät mahdollisuudet kehittää suhteitaan naapurimaihin (Makaronesian ja Karibian alueella sekä Intian valtameren lounaisosissa).
 • Potentiaali tutkimuksen ja huipputeknologian alalla: Esimerkkejä: Kanariansaarten astrofysiikkainstituutti, Euroopan avaruusjärjestön keskus Ranskan Guayanassa, Azorien yliopiston merentutkimuksen ja kalastuksen laitos, Uusien tautien tutkimus- ja seurantakeskus Réunionilla, Guadeloupen merenalainen laajakaistaverkko, Martiniquen elintarviketutkimuskeskus ja Madeiran monikäyttövoimalaitos.

Euroopan unionin toimet

Ennen

Syrjäisimmille alueille laadittiin aiemmin erityisiä tukiohjelmia, kuten POSEIDOM Ranskan merentakaisille departementeille (1989), POSEICAN Kanariansaarille (1991) ja POSEIMA Azoreille ja Madeiralle (1991). Ohjelmien tavoitteena oli parantaa infrastruktuuria, tukea työllisyyttä lisääviä aloja ja kehittää inhimillisiä voimavaroja.

Tukijärjestelmää uudistettiin vuonna 2006. Ne korvattiin yleisillä POSEI-ohjelmilla, joissa kullekin kolmelle EU-maalle, joille alueet kuuluvat, määriteltiin oma rahoitusosuutensa.

Vuodesta 2004 EU:lla on ollut yhdennetty strategia, joka perustuu EU:n toimielinten, kansallisten hallitusten ja syrjäisimpien alueiden aktiiviseen kumppanuuteen. Tavoitteena on parantaa kulkuyhteyksiä sekä lisätä kilpailukykyä ja alueellista yhdentymistä. Toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään komission tiedonannossa Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät pdf (KOM(2007) 507 lopullinen).

Nyt

Komissio antoi lokakuussa 2008 uuden tiedonannon, jolla oli kaksi tavoitetta:

 • käsitellä syrjäisimpien alueiden uusia ongelmia, kuten globalisaatio, ilmastonmuutos, väestönkehitys, muuttovirrat, merten luonnonvarojen, maataloustuotteiden ja muiden luonnonvarojen kestävä hallinta
 • hyödyntää alueiden voimavaroja ja tällä tavoin vauhdittaa taloudellista kehitystä kiinnittämällä erityistä huomiota aloihin, joista saadaan huomattavaa lisäarvoa, kuten elintarvikeet, biologinen monimuotoisuus, uusiutuvat energianlähteet, astrofysiikka, avaruustiede, merentutkimus, vulkanologia tai seismologia, ja syrjäisimpien alueiden tärkeä merkitys Euroopan unionin etuvartioasemina maailmassa.

Budjetti

Syrjäisimmille alueille on myönnetty EU:n talousarviosta 7,84 miljardia euroa kaudella 2007-2013. Rahoitusta myöntävät Euroopan aluekehitysrahasto (4,5 miljardia euroa) ja Euroopan sosiaalirahasto (1,3 miljardia euroa). Lisäksi rahoitusta saadaan Euroopan kalatalousrahastosta ja POSEI-ohjelmista.

Rahoitusohjelmien lisäksi EU:lla on lukuisia aloitteita, joissa otetaan huomioon alueiden erityistarpeet kilpailun, maatalouden, tutkimuksen, kaupan ja kuljetuksen alalla.

Lisätietoa

 • EU:n syrjäisimpien alueiden resurssikeskus esfrpt
 • Tutkimus tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksista EU:n syrjäisimpiin alueisiin doc fr

Linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media