Navigation path

Additional tools

Az észak-írországi békeprogram

A PEACE III (2007-2013) az uniós strukturális alapok egyik kiemelt figyelemben részesülő programja, melynek célja egy békés és stabil társadalom megteremtése és a megbékélés előmozdítása Észak-Írországban és Írország határ menti régiójában.

A program az európai területi együttműködési célkitűzés alá tartozik. Teljes költségvetése 333 millió euro, melyből 225 milliót az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosít. A program Észak-Írországra,valamint Írország (Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan és Sligo megyéket magában foglaló) határ menti régiójára terjed ki.

A PEACE III program irányítását az EU speciális programokért felelős szerve, a SEUPB EN végzi.

A békeprogram két prioritása:

1. prioritás: A közösségek közötti megbékélés elősegítése

E prioritás célja, hogy sikerüljön gátat szabni a szektásodás és a rasszizmus irányába mutató viselkedésformáknak, valamint helyi közösségi szinten támogatni a konfliktusmegoldást és a felek közötti közvetítést. A köz-, a magán- és a közösségi szektor közötti együttműködés olyan stratégiai modelljeinek végrehajtása részesül a program támogatásában, amelyek középpontjában a megbékélés, a kulturális sokféleség és az egyenlőség áll. A célok között szerepel olyan tartalmas közösségek közötti és határokon átnyúló kezdeményezések indítása is, amelyek fokozzák a bizalmat és a toleranciát, és csökkentik a szektásodás, valamint a rasszizmus mértékét.

2. prioritás: Hozzájárulás a „közös társadalom” kialakításához

E prioritás célja az elhanyagolt, elszigetelt, kihasználatlan, riasztó és/vagy barátságtalan városi, vidéki és határ menti területek regenerálása, illetve ezek átalakítása közösen használható terekké. Ide tartoznak a bizonyos közösségeknek egy adott társadalmon belüli szeparációjából fakadó problémák megoldását célzó kísérletek, illetve a különállás hátterében álló problémák – pl.  a szektásodás, a rasszizmus és az előítéletek – kezelése olyan fizikai környezet kialakításával, amely a közösség egyik részéhez tartozóként sem azonosítható, hanem mindenki előtt nyitva áll, és mindenkit szívesen fogad.


Az Észak-Írországgal foglalkozó munkacsoport

A Bizottságnak fontos kezdeményezése volt Észak-Írország segítésére az Észak-írországi Akciócsoport létrehozása. Eredete arra a megállapodásra vezet vissza, amely 2007 májusában született a két legnagyobb politikai párt között a hatalommegosztás új kialakításáról. Barroso bizottsági elnök volt a nemzetközi politikai élet első vezető személyisége, aki felkereste az akkor hivatalba lépő első minisztert, Ian Paisley-t, és helyettesét, Martin McGuinnesst. Felajánlotta, hogy akciócsoportot állít fel a Bizottságon belül annak vizsgálatára, hogy miképpen juthatna Észak-Írország több előnyhöz az EU szakpolitikáinak keretében, és hogyan vehetne részt aktívabban az EU politikai folyamataiban, elősegítve ezzel a fejlődést és a jólétet. Egy évvel később Barroso elnök a következőképpen fogalmazott az Európai Unió magazinjában: „...a régió egy konfliktusokkal terhes időszak nyomait viseli magán:túl sokan jutnak megélhetéshez az állami szektortól, kerülik a kockázatvállalást, gyenge a vállalkozókedv, alacsonyak a kutatási és innovációs beruházások, a nemzetközi befektetők körében pedig tartósan negatív kép alakult ki a régióról (ami ugyan már egyértelműen változóban van), a népesség egy jelentős hányada pedig nyilvánvalóan elszakadt a munka világától.” Ebből következően véleménye szerint az akciócsoportnak arra kell fektetnie a súlyt, hogy „segítse a régiót a nagyobb növekedésben és a munkahelyteremtésben, és ezáltal több gazdasági lehetőséget alakítson ki a helybelieknek, további lendületet kölcsönözve a békefolyamatnak".

Az Észak-írországi Akciócsoport a Bizottságon belül működik, a regionális politikáért felelős biztos felügyelete alatt, szoros együttműködésben az északír hatóságokkal. Az évek során kibővült, így napjainkban az Európai Bizottság 17 olyan főigazgatósága képviselteti benne magát, amelynek szerepe van a tág értelemben vett társadalmi-gazdasági fejlesztésben (Adóügy és vámunió, Belügy, Egészségügy és fogyasztóvédelem, Éghajlat-politika, Energia, Jogérvényesülés, Kommunikációs hálózatok és kommunikációs technológiák, Környezetvédelem, Közlekedés, Kutatás és fejlesztés, Mezőgazdaság, Oktatásügy és kultúra, Regionális és várospolitika, Tengeri ügyek és halászat, Vállalkozáspolitika, Versenypolitika, valamint a Főtitkárság). Napi szinten a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság irányítja. Az Európai Beruházási Bank is részt vesz az akciócsoport ülésein. Az Észak-írországi Akciócsoport elnöke és vezetője Ronnie Hall, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság vezető tanácsadója.

Az akciócsoport első a maga nemében a Bizottság tevékenységén belül abból a szempontból, hogy korábban nem jött létre ilyen szoros, számos szakpolitikai területre kiterjedő partnerség egyetlen régióval. Az informális megbeszélések, az információcsere és a közös értekezletek bizalmi kapcsolatot alakítottak ki a Bizottság hivatalai és az észak-írországi közigazgatási szervek között.

Az Észak-írországi Akciócsoportról szóló jelentés

2008 áprilisában a bizottság közzétett egy jelentést az Észak-írországi Akciócsoport keretében végzett munkájáról pdf en, Ebben számos olyan gondolatot és iránymutatást is megfogalmazott, amellyel Észak-Írország próbálkozhat a különféle szakpolitikai területeken. A jelentés nagyon kedvező fogadtatásban részesült Észak-Írországban. Az ország válaszul elkészítette saját akciótervét a jelentésben szereplő javaslatok megvalósítására. Az intézkedések sokféle területet érintettek, szerepelt közöttük például nemzetközi és határ menti együttműködés, hálózatépítés (egy PEACE hálózat és innovációs hálózatok Európa más régióival), energiahatékonyság és a klímaváltozás kezelése, álláslehetőségek kialakítása és megőrzése, szakképzés, kutatási célú beruházások és vállalkozástámogatás.

Az évek folyamán az Észak-írországi Akciócsoport folyamatosan dolgozott – nem egyszer a színfalak mögött – a régió tágabb értelemben vett politikai helyzetének javításán, párhuzamosan azzal, ahogyan az új intézmények és politikai képviselők beágyazódtak és kialakították munkakapcsolataikat. Amikor Barroso elnök 2010. december 9-én Brüsszelben találkozott Peter Robinsonnal, az új első miniszterrel, és Martin McGuinness-szel, a helyettesével, megerősítette az Európai Bizottság Észak-Írország iránti elkötelezettségét. Itt olvasható a találkozó után kiadott közlemény.

PEACE konferencia, 2013. január

Jelentős esemény volt a Brüsszelben 2013. január 31-én Johannes Hahn uniós biztos kezdeményezésére megszervezett PEACE konferencia. Johannes Hahn korábban hivatalos látogatást tett a régióban, a Derryben/Londonderryben a PEACE program támogatásával elkészült Peace-híd avatóünnepségén, és ott így fogalmazott: „El akarom vinni a tapasztalataikat Brüsszelbe.A lehető legszélesebb közönségnek szeretném bemutatni az eredményeiket – elsősorban azért, mert megérdemlik az elismerésünket és a köszönetünket, de azért is, mert hiszek abban, hogy a világ más részein is tanulhatnak a munkájukból.

Hozzátette: „nagyon nagy hatással voltak rám az emberek, akikkel a látogatás során találkoztam. Olyan emberekkel mindkét közösségből, akik elveszítették a szeretteiket, és akiken megmutatkozik a nehéz időkben elszenvedett testi és lelki sebek nyoma. Megindító a történetük. Ugyanazok, akik néhány évvel ezelőtt csak rosszat kívántak egymásnak, most vállt vállnak vetve dolgoznak a közös jövőért. Mélységes elkötelezettségük és erős elhatározásuk nem érdemel mást, mint dicséretet.”

Így folytatta: „Ez tisztelgés az azokon a PEACE programokon dolgozók előtt, amelyeknek az eredményei iránt a világ minden tájáról mutatnak érdeklődést:Oroszországból, Palesztinából, a balkáni országokból, Kolumbiából és Dél-Koreából. Ez olyasmi, amire büszkék lehetünk.” Itt olvasható a beszéd teljes szövege.

Új béketeremtési és konfliktusenyhítő központ

Az EU PEACE programjának keretében döntést hoztak a Peace Building and Conflict Reconciliation Centre (PBCRC) nevű új béketeremtési és konfliktusenyhítő központ létrehozásáról, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a világ más részeinek a konfliktushelyzetekből való kilábalásban, és átadja a megszerzett tapasztalatokat.  A központ az egész világ felé nyitott, a követezőkre nyújt lehetőséget: nemzetközi eszmecsere a tapasztalatok átadásával a konfliktusokból kilábaló régiók részére; oktatás és kutatás a kutatás és a fejlesztés támogatásával, konferenciák, műhelyfoglalkozások és nyári egyetemek megrendezésével; kiállítóhely és archívum állandó és ideiglenes kiállításokkal, amelyek a népesség minden szegmense számára fontos tapasztalatokkal szolgálnak; közös eszközök és munkaterület a közösségi kapcsolatok és a béketeremtés területén tevékenykedő szervezetek számára.

A PBCRC gondolata először a Bizottság által az Észak-Írországi Akciócsoportról 2008-ban elkészített jelentésben fogalmazódott meg. Akkor Barroso elnök így fogalmazott: „nagy hatással volt rám, hogy a régió politikai vezetői mennyire szeretnének visszaadni valamit Európának, például egy, a konfliktusok megoldását segítő intézmény kialakításával, amely tanáccsal segítené Európa és a világ más, megosztott közösségek által lakott területeit”.

A PBRC tervezőcsapatát 2012 júniusában jelölték ki. A csapatnak tagja a New York-i Studio Daniel Libeskind (SDL) építőiroda is. A terv elkészítését Daniel Libeskind fogja felügyelni. Daniel Libeskind bevonásának nagy a jelentősége a felépítendő új központ nemzetközi státuszának kialakításában. Az SDL a világ minden táján tervezett már projekteket, és nemzetközi hírnévre tett szert nagy jelentőségű, erőteljes hatású épületeivel. Daniel Libeskind volt például a lerombolt World Trade Center helyén zajló Ground Zero újjáépítési projekt főtervezője New Yorkban.

A PBCRC 2015-ben nyílik meg.

New Task Force report (October 2104): Northern Ireland in Europe: Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014

At the request of President Barroso, a new report of the NITF has been published. It presents the results of the partnership between the Commission and the authorities in the region in the promoton of new opportunities for growth and jobs. The report attests to a process of progressive integration over the past 7 years on the part of Northern Ireland into the European Union’s main policies, programmes and projects. In his introduction to the Report, the President said: "Over the past sixty years, the European project has shown that it is possible for peoples and nations to come together across communities and across borders. There is no more striking modern example of this in Europe than that which has occurred both within Northern Ireland, and in its relations with its neighbours to the south. Northern Ireland can count on the European Commission in its efforts to ensure lasting peace and prosperity".

Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014 pdf

Hasznos linkek:

  • Kohéziós politika 2007 és 2013 között Észak-Írországban DEENFR
  • Kohéziós politika 2007 és 2013 között Írországban: DEENFR
  • Az Európai Bizottság irodája Észak-Írországban: EN
  • SEUPB: Special EU Programmes Body EN
Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok