Navigation path

Additional tools

Sjeverna Irska: program PEACE

Program PEACE III. (2007. – 2013.) poseban je program strukturnih fondova EU-a. Cilj je tim programom poboljšati napredak prema mirnom i stabilnom društvu i promicati pomirenje u Sjevernoj Irskoj i pograničnom području Irske.

Program je obuhvaćen ciljem europske teritorijalne suradnje. Njegov ukupni proračun iznosi 333 milijuna EUR od kojih su 225 milijuna EUR sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Programom je obuhvaćena Sjeverna Irska i pogranično područje Irske (uključujući regije Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan i Sligo).

Programom PEACE III. upravlja Tijelo za posebne programe EU-a.

Dva su prioriteta programa:

Prvi prioritet: pomirenje zajednica

Njime se nastoji boriti protiv sektaštva i rasizma te poduprijeti rješavanje sukoba i posredovanje na razini lokalnih zajednica. Podržava se provedba strateških modela suradnje javnih i privatnih sektora i sektora zajednica usredotočenih na pomirenje, kulturnu raznolikost i jednakost. Nastoje se pokrenuti značajne prekogranične inicijative i inicijative među zajednicama kojima bi se vratilo povjerenje i tolerancija i smanjila razina sektaštva i rasizma.

Drugi prioritet: doprinos zajedničkom društvu

Time se nastoje regenerirati urbana, ruralna i pogranična područja koja su zapuštena, odvojena, neiskorištena, prijeteća i/ili negostoljubiva i transformirati ih u zajedničke prostore. Intervencijom se pokušavaju riješiti problemi odvajanja zajednica unutar društva i osnovni problemi među kojima su sektaštvo, rasizam i predrasude na način da se potakne stvaranje fizičkih okruženja koja nisu obilježena simbolima kojima se ona određuju kao područje jednog dijela zajednice, nego koja su otvorena za sve i u kojima su svi dobrodošli.


Radna skupina za Sjevernu Irsku

Još jedna inicijativa Komisije bila je stvaranje Radne skupine za Sjevernu Irsku (RSSI). Ona se temelji na sporazumu iz svibnja 2007. o ponovnom uspostavljanju režima podjele vlasti u Sjevernoj Irskoj između dvije glavne političke stranke. Predsjednik Komisije Barroso bio je prvi visoki međunarodni politički dužnosnik koji je posjetio novoizabranog predsjednika Vlade Iana Paisleya i zamjenika predsjednika Vlade Martina McGuinnessa. Predložio je osnivanje radne skupine u okviru Komisije s ciljem razmatranja načina na koje bi Sjeverna Irska mogla imati više koristi od politika EU-a i kako bi mogla aktivnije sudjelovati u stvaranju politika EU-a radi ostvarivanja većeg blagostanja.

New Task Force report (October 2104): Northern Ireland in Europe: Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014

At the request of President Barroso, a new report of the NITF has been published. It presents the results of the partnership between the Commission and the authorities in the region in the promoton of new opportunities for growth and jobs. The report attests to a process of progressive integration over the past 7 years on the part of Northern Ireland into the European Union’s main policies, programmes and projects. In his introduction to the Report, the President said: "Over the past sixty years, the European project has shown that it is possible for peoples and nations to come together across communities and across borders. There is no more striking modern example of this in Europe than that which has occurred both within Northern Ireland, and in its relations with its neighbours to the south. Northern Ireland can count on the European Commission in its efforts to ensure lasting peace and prosperity".

Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-2014 pdf

Korisne poveznice:

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji