Navigation path

Βόρεια Ιρλανδία: Το πρόγραμμα PEACE

Το πρόγραμμα PEACE III (2007-2013) είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Σκοπός του είναι η υποστήριξη της πορείας προς μια ειρηνική και σταθερή κοινωνία και η προώθηση της συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και την όμορη περιοχή της Ιρλανδίας.

Το πρόγραμμα υπάγεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 333 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 225 εκατ. προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Καλύπτει τη Βόρεια Ιρλανδία και την όμορη περιοχή της Ιρλανδίας (περιλαμβάνονται οι κομητείες Cavan, DonegalLeitrim, Louth, Monaghanκαι Sligo).

Το πρόγραμμα PEACEIIIδιαχειρίζεται ο Ειδικός Φορέας Κοινοτικών Προγραμμάτων EN.

Το πρόγραμμα έχει δύο προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: Συμφιλιώνοντας τις κοινότητες

Σκοπός της είναι να εναντιωθεί στον σεκταρισμό και το ρατσισμό και να στηρίξει τη διευθέτηση των συγκρούσεων και τη μεσολάβηση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Στηρίζει την εφαρμογή στρατηγικών μοντέλων συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τοπικό τομέα, που επικεντρώνονται στη συμφιλίωση, την πολιτιστική πολυμορφία και την ισότητα. Σκοπός της είναι να καθιερώσει διακοινοτικές και διασυνοριακές πρωτοβουλίες που προάγουν την εμπιστοσύνη και την ανοχή, και μειώνουν τα επίπεδα σεκταρισμού και ρατσισμού.

Προτεραιότητα 2: Συμβάλλοντας σε μια κοινωνία για όλους

Στόχος της είναι η ανάπλαση των αστικών, αγροτικών και παραμεθόριων περιοχών που φαίνονται εγκαταλελειμμένες, κοινωνικά απομονωμένες, παραμελημένες, απειλητικές και/ή αφιλόξενες και η μεταμόρφωσή τους σε χώρο προσιτό σε όλους. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται να καταπολεμηθεί το πρόβλημα των απομονωμένων κοινοτήτων μέσα στην κοινωνία και να αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδη ζητήματα του σεκταρισμού, του ρατσισμού και της προκατάληψης, ενισχύοντας την ανάπτυξη φυσικών χώρων, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι από σύμβολα που τους προσδιορίζουν ως έδαφος μιας πλευράς της κοινότητας αλλά ως χώρους φιλόξενους και ανοιχτούς για όλους.


Ειδική Ομάδα για τη Βόρεια Ιρλανδία

Η Επιτροπή ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη Βόρεια Ιρλανδία συστήνοντας μια Ειδική Ομάδα για τη Βόρεια Ιρλανδία (ΕΟΒΙ). Το έναυσμα για την πρωτοβουλία αυτή ήταν η συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων να θεσπίσουν εκ νέου ρυθμίσεις καταμερισμού των εξουσιών στη Βόρεια Ιρλανδία το Μάιο του 2007. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso ήταν η πρώτη διεθνής πολιτική προσωπικότητα υψηλού επιπέδου που επισκέφτηκε τον τότε νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό κ. Ian Paisley και τον Αναπληρωτή του κύριο Martin McGuinness. Ο πρόεδρος Barroso πρότεινε τη δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξετάσει πώς η Βόρεια Ιρλανδία θα μπορούσε να ωφεληθεί περισσότερο από τις πολιτικές της ΕΕ και πώς θα μπορούσε να έχει πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ για μεγαλύτερη ευημερία. Γράφοντας στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα χρόνο αργότερα, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι: «…η περιοχή φέρει τη σφραγίδα μιας περιόδου συγκρούσεων:μεγάλη εξάρτηση από τον δημόσιο τομέα, αποστροφή για την ανάληψη κινδύνων, χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας με λίγες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, αρνητική εικόνα της περιοχής στα μάτια των διεθνών επενδυτών κατ' εξακολούθηση παρότι σαφέστατα είναι σε στάδιο αλλαγών ενώ ένα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού είναι εμφανώς αποκομμένο από τον κόσμο της εργασίας». Αντίστοιχα, δήλωσε ότι η Ειδική Ομάδα θα έδινε έμφαση: «στην παροχή βοήθειας στην περιοχή ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να δημιουργήσει περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες για τον λαό της ώστε να στηρίξει τη διαδικασία ειρήνευσης».

Η ΕΟΒΙ λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής και σε στενή συνεργασία με τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Με την πάροδο του χρόνου διευρύνθηκε και επί του παρόντος απαρτίζεται από εκπροσώπους 17 Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ) οι οποίες ενθαρρύνουν, με τις ενέργειές τους, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη με την ευρύτερη έννοια (Γεωργία, Δράση για το Κλίμα, Πολιτική Ανταγωνισμού, Επικοινωνιακά Δίκτυα και Τεχνολογίες, Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Ενέργεια, Επιχειρήσεις, Περιβάλλον, Υγεία και Καταναλωτές, Εσωτερικές Υποθέσεις, Δικαιοσύνη, Έρευνα και Ανάπτυξη, Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία, Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση, Μεταφορές μαζί με τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία). Υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της Ειδικής Ομάδας είναι η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. Στις συνεδριάσεις της Ειδικής Ομάδας συμμετέχει επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Ronnie Hall, Κύριος Σύμβουλος της ΓΔ REGIO, προεδρεύει στην ΕΟΒΙ και τη διευθύνει.

Η Ειδική Ομάδα είναι η πρώτη του είδους που συστάθηκε από την Επιτροπή με σκοπό την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με μια συγκεκριμένη περιφέρεια σε αρκετούς βασικούς τομείς πολιτικής. Χάρη στις ανεπίσημες επαφές, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις κοινές συνεδριάσεις, σφυρηλατήθηκε σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις υπηρεσίες της Επιτροπής και τις διοικητικές αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η Έκθεση της Ειδικής Ομάδας για τη Βόρεια Ιρλανδία

 Τον Απρίλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με το έργο της στο πλαίσιο της ΕΟΒΙ pdf en, η οποία παρουσίαζε ορισμένες ιδέες και κατευθυντήριες γραμμές προς διερεύνηση από τη Βόρεια Ιρλανδία στους διάφορους τομείς πολιτικής. Η έκθεση έτυχε θερμής υποδοχής στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία στη συνέχεια κατάρτισε το δικό της σχέδιο δράσης προκειμένου να εφαρμόσει τις προτάσεις της έκθεσης. Οι δράσεις κάλυψαν διάφορους τομείς στους οποίους συγκαταλέγονται η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, η ανάπτυξη δικτύων (περιλαμβανομένου ενός δικτύου PEACE καθώς και καινοτόμων δικτύων με άλλες περιοχές της Ευρώπης), η ενεργειακή απόδοση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η επένδυση στην έρευνα και η στήριξη των επιχειρήσεων.
Με την πάροδο των ετών, η ΕΟΒΙ εργάστηκε σταθερά, συχνά στα παρασκήνια, προς το ευρύτερο πολιτικό παρελθόν της περιοχής, καθώς τα νέα θεσμικά όργανα και οι πολιτικοί εκπρόσωποι ξεπέρασαν τις διαφορές τους και σύναψαν σχέσεις εργασίας. Όταν συνάντησε τον νέο Πρωθυπουργό, Peter Robinson, και τον Αναπληρωτή του Martin McGuinness στις Βρυξέλλες στις 9 Δεκεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος Barroso τους διαβεβαίωσε ξανά για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. Διαβάστε τη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνεδρίαση.
Συνέδριο του δικτύου PEACE τον Ιανουάριο του 2013
Μια σημαντική εκδήλωση που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Hahn ήταν η Διάσκεψη για την Ειρήνη στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου 2013. Μετά από επίσημη επίσκεψη στην περιοχή, με την ευκαιρία των εγκαινίων της Γέφυρας Ειρήνης στο Derry/Londonderry, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα PEACE, ο Επίτροπος Hahn δήλωσε ότι «ήθελε να μεταφέρει την εμπειρία τους στις Βρυξέλλες.Θέλω το ευρύτερο δυνατό κοινό για τα επιτεύγματά τους – πρώτον διότι αξίζουν την αναγνώριση και τις ευχαριστίες μας, αλλά και διότι πιστεύω ότι άλλα μέρη του κόσμου μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από το έργο τους».

Δήλωσε ότι «τον συγκίνησαν οι άνθρωποι» που συνάντησε στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. «Άνθρωποι και από τις δύο κοινότητες που είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και κουβαλούν τα σωματικά και ψυχικά σημάδια από τις ταραχές.Οι ιστορίες τους είναι απίστευτες. Οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από λίγα χρόνια εύχονταν μόνο κακό ο ένας για τον άλλο τώρα εργάζονται δίπλα δίπλα για να οικοδομήσουν ένα καινούριο κοινό μέλλον. Αυτή η ενθουσιώδης δέσμευσή τους και η μεγάλη αποφασιστικότητά τους είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες».
«Το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο για τα επιτεύγματα των προγραμμάτων PEACE αποτελεί φόρο τιμής για όσους εργάστηκαν σε αυτά: από τη Ρωσία, την Παλαιστίνη, τα Βαλκάνια, τη Κολομβία και τη Νότιο Κορέα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει να νιώθουν υπερήφανοι». Διαβάστε όλη την ομιλία

Νέο Κέντρο Οικοδόμησης Ειρήνης και Συμφιλίωσης Συγκρούσεων

Πράγματι, λόγω της επιθυμίας να παρασχεθεί βοήθεια σε άλλα μέρη του κόσμου που εξέρχονται από συγκρούσεις και να μεταβιβαστεί η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, ελήφθη η απόφαση να οικοδομηθεί ένα Κέντρο οικοδόμησης ειρήνης και συμφιλίωσης συγκρούσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος PEACE της ΕΕ.  Το Κέντρο θα παρέχει εγκαταστάσεις ανοιχτές στο ευρύ κοινό για: διεθνείς ανταλλαγές, παρέχοντας πείρα στον τομέα σε περιοχές που εξέρχονται από συγκρούσεις· εκπαίδευση και έρευνα, στηρίζοντας μελέτες και έρευνες και οργανώνοντας διασκέψεις, εργαστήρια και θερινούς κύκλους μαθημάτων· χώρο και αρχεία εκθέσεων με μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις που θα συνδέονται με τις εμπειρίες όλων των ομάδων του πληθυσμού· κοινές εγκαταστάσεις και χώρο για οργανώσεις που ασχολούνται με τις σχέσεις με την κοινότητα και την οικοδόμηση της ειρήνης.
Η ιδέα για το Κέντρο περιλαμβανόταν αρχικά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΟΒΙ το 2008. Εκείνη την εποχή, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι: «είχε εντυπωσιαστεί από την επιθυμία των πολιτικών ηγετών των περιοχών να επιστρέψουν κάτι στην Ευρώπη δημιουργώντας, για παράδειγμα, μια εγκατάσταση για την επίλυση διαφορών που θα αποτελούσε πηγή συμβουλών για άλλα μέρη της Ευρώπης και τον υπόλοιπο κόσμο, που υφίστανται διχασμό κοινοτήτων».

Η ομάδα σχεδιασμού για το Κέντρο διορίστηκε τον Ιούνιο του 2012 και περιλαμβάνει το Studio Daniel Libeskind (SDL) Νέας Υόρκης. Ο Daniel Libeskind θα επιβλέψει την ανάπτυξη του σχεδίου. Η συμμετοχή του Daniel Libeskind έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για να εδραιωθεί το διεθνές γόητρο του προτεινόμενου νέου Κέντρου. Το αρχιτεκτονικό γραφείο SDL έχει ολοκληρώσει έργα σε όλο τον κόσμο και έχει αποκτήσει φήμη παγκοσμίως για την παράδοση δυναμικών σημαντικών κτιρίων. Για παράδειγμα, ο Daniel Libeskind ήταν ο βασικός σχεδιαστής της ανάπλασης του Σημείου Μηδέν (Ground Zero) στη Νέα Υόρκη.

Το Κέντρο θα ανοίξει το 2015.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  • Πολιτική Συνοχής 2007-2013 στη Βόρεια Ιρλανδία DEENFR
  • Πολιτική Συνοχής 2007-2013 στην Ιρλανδία DEENFR
  • Το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βόρεια Ιρλανδία EN
  • Ειδικός Φορέας Κοινοτικών προγραμμάτων EN
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μείνετε ενημερωμένοι
Κοινωνικά μέσα