Navigation path

Additional tools

Informačné a komunikačné technológie

Šírenie informačných a komunikačných technológií (IKT) v celom hospodárstve Únie predstavuje hlavnú hybnú silu pre zdokonaľovanie úrovní produktivity a konkurencieschopnosti regiónov a súčasne podnecuje reorganizáciu výrobných postupov a vznik nových služieb pre podniky.

Štrukturálne fondy EÚ môžu zabezpečiť širšie využitie IKT v podnikoch a domácnostiach a podnietiť rozvoj prostredníctvom vyváženej ponuky a dopytu produktov IKT v rámci verejných a súkromných služieb vrátane podpory otvoreného a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva, otvorenej spoločnosti a poskytovania infraštruktúry v oblastiach, kde ju nie je možné poskytnúť za prijateľnú cenu a na príslušnej úrovni, t. j. najmä v odľahlých a vidieckych oblastiach a nových členských štátoch.

Pridelené finančné prostriedky na IKT na obdobie rokov 2007 – 2013 predstavujú významné absolútne a relatívne zvýšenie na viac ako 15 miliárd eur (4,4 % z celkového rozpočtu politiky súdržnosti). Investičné priority sa jednoznačne posúvajú z oblasti infraštruktúry na podporu vývoja obsahu vo verejnom sektore (elektronické zdravotníctvo, elektronická verejná správa atď.), ako aj v sektore MSP (elektronické vzdelávanie, elektronické podnikanie atď.).

Užitočné odkazy:

  • Európska komisia – Informačná spoločnosť EN
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá