Navigation path

Additional tools

Tehnologiile informaţiei şi comunicării

Difuzarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) la nivelul economiei europene este esenţială pentru îmbunătăţirea gradului de productivitate şi a competitivităţii regiunilor încurajând, în acelaşi timp, reorganizarea metodelor de producţie şi apariţia unor noi întreprinderi.

Fondurile structurale pot asigura absorbţia TIC de către firme şi persoane fizice, promovând dezvoltarea printr-un sprijin acordat, în mod echilibrat, ofertei şi cererii de produse TIC sub forma unor servicii publice şi private. Acestea pot include promovarea unei economii digitale deschise şi competitive şi a unei societăţii favorabile incluziunii, precum şi furnizarea de infrastructură, acolo unde piaţa nu reuşeşte să o furnizeze, la preţuri accesibile şi la un nivel de calitate corespunzător, în special în zonele îndepărtate şi în cele rurale din noile state membre.

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate TIC se cifrează la peste 15 miliarde de euro (4,4% din totalul bugetului de care beneficiază politica de coeziune). În mod clar, există o inversare a priorităţilor în materie de investiţii, sprijinul pentru infrastructură fiind înlocuit de cel pentru dezvoltarea conţinutului, atât în sectorul public (servicii medicale şi de administrare on-line etc.) cât şi în cel privat, mai ales în ceea ce priveşte IMM-urile (învăţământ on-line, comerţ electronic etc.).

Linkuri utile:

  • Comisia Europeană – Societate informaţională EN
  • Broadband Investment Guide EN
Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale