Navigation path

Additional tools

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w unijnej gospodarce stanowi główną dźwignię poprawy zarówno poziomu wydajności produkcji, jak i konkurencyjności regionów. Jest ono również zachętą do reorganizowania metod produkcji i tworzenia nowych przedsiębiorstw.

Fundusze strukturalne UE mogą przyczynić się do zastosowania ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych oraz promowania rozwoju dzięki zrównoważonemu wspieraniu zarówno popytu na produkty ICT, jak i ich podaży w usługach publicznych i prywatnych. Dotyczy to również promowania otwartej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej, integracyjnego społeczeństwa i zapewnienia infrastruktury tam, gdzie rynek nie jest w stanie jej zapewnić w przystępnej cenie i na odpowiednim poziomie, zwłaszcza na obszarach oddalonych i obszarach wiejskich oraz w nowych państwach członkowskich.

Środki przeznaczone na technologie informacyjno-komunikacyjne w latach 2007-2013 zostały znacznie zwiększone, zarówno w wartości bezwzględnej, jak i względnej, i wynoszą 15 mld EUR, co stanowi 4,4% całego budżetu polityki spójności. Nastąpiło także przestawienie priorytetów inwestycyjnych z infrastruktury na wsparcie produkcji treści, zarówno w sektorze publicznym (e-Zdrowie, e-Rząd, itp.), jak i w MŚP (e-learning, e-biznes itp.).

Przydatne linki:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe