Navigation path

Additional tools

Informatie- en communicatietechnologie

De verspreiding van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de Europese economie is doorslaggevend voor de productiviteit en de concurrentiekracht van de regio's, en zorgt voor nieuwe productiemethodes en activiteiten.

De Structuurfondsen kunnen ervoor zorgen dat ICT wordt toegepast door bedrijven en particulieren en ontwikkeling stimuleren door evenwichtige steun voor vraag en aanbod van ICT- producten in zowel openbare als particuliere diensten, met inbegrip van het bevorderen van een open en concurrerende digitale economie, een op integratie gerichte samenleving en de terbeschikkingstelling van infrastructuur wanneer de markt dit niet aan een schappelijk prijs en op een passend niveau doet, in het bijzonder in afgelegen en landelijke streken en in nieuwe EU-landen.

De middelen voor ICT voor de periode 2007-2013 zijn ten opzichte van de vorige absoluut en relatief gestegen, tot meer dan 15 miljard euro ofwel 4,4% van het totale budget voor het cohesiebeleid. Er is een duidelijk verschuiving in de investeringsprioriteiten van infrastructuur naar steun voor inhoudontwikkeling, zowel in de openbare sector (e-gezondheidszorg, e-overheid, enz.) als het MKB (e-leren, e-handel, enz.).

Links:

  • Europese Commissie – Informatiemaatschappij EN
  • Broadband Investment Guide EN
Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte