Navigation path

Additional tools

Informations- og kommunikationsteknologi

Udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i hele EU's økonomi er et væsentligt skridt til at øge regionernes produktivitet og konkurrenceevne, samtidig med at det bliver enklere at omlpægge produktionsmetoderne og starte nye virksomheder.

EU's strukturfonde kan sikre større udbredelse af ikt blandt både virksomheder og private og fremme udviklingen gennem afbalanceret støtte til udbud og efterspørgsel af ikt-produkter i offentlige og private tjenesteydelser, herunder fremme af en åben og konkurrencedygtig digital økonomi, et inklusivt samfund og levering af infrastruktur, hvor markedet ikke kan levere den til en overkommelig pris og på det rette niveau, især i fjerne egne, landdistrikter og nye EU-lande.

I perioden 2007-2013 er bevillingerne til ikt steget betydeligt, både som en absolut og relativ størrelse. De udgør over 15 milliarder euro eller 4,4 % af det samlede budget for samhørighedspolitikken. Investeringsprioriteterne ændrer sig tydeligt fra infrastruktur til støtte af udvikling af indhold, både i den offentlige sektor (e-sundhed, e-forvaltning m.v.) og blandt SMV'er (e-læring, e-handel m.v.).

Links:

  • Europa-Kommissionen: Informationssamfundet EN
EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!