Navigation path

Additional tools

Informační a komunikační technologie

Zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti regionů, reorganizace výrobních metod a vzniku nových podniků se nejlépe dosáhne tím, že se používání informačních a komunikačních technologií (neboli IKT) rozšíří do všech sektorů hospodářství Evropské unie.

Strukturální fondy EU mohou přispět k tomu, že společnosti i domácnosti budou tyto technologie využívat více a že bude díky vyrovnané podpoře poptávky po produktech IKT i jejich nabídky ve veřejném i soukromém sektoru docházet k dalšímu vývoji IKT. Fondy tak mohou zároveň podpořit otevřenou, konkurenceschopnou ekonomiku využívající výpočetní techniku. Dále se díky fondům posílí inkluzivní společnost a vytvoří se infrastruktura tam, kde ji není schopen dostupně a odpovídajícím způsobem dodat trh, tj. především v odlehlých regionech, zemědělských oblastech a v nových členských státech.

Prostředky vyčleněné na období 2007–2013 na IKT se významně zvýšily v absolutním i relativním vyjádření na více než 15 miliard eur, tj. 4,4 % z veškerých přidělených prostředků. To dokazuje jasný posun investičních priorit z oblasti infrastruktury do investic na podporu rozvoje samotné náplně činností veřejného sektoru (eHealth, eGovernment atp.) i u malých a středních podniků (eLearning, eBusiness atp.).

Užitečné odkazy:

  • Evropská komise – Informační společnost EN
  • Broadband Investment Guide EN
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média