Navigation path

Additional tools

Področja dejavnosti

Prednostne teme za financiranje

Finančna sredstva Kohezijskega sklada EU so namenjena za podporo projektom na veliko različnih področjih.

Glavna področja dejavnosti so:

Te teme prispevajo k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020 za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. S finančnimi sredstvi iz Kohezijskega sklada EU se podpira tudi izvajanje politik EU na navedenih področjih.

Obravnavanje posebnih potreb nekaterih regij

EU si prizadeva predvsem za podporo nekaterim kategorijam regij:

Temeljna načela

Kohezijska politika mora upoštevati načela nediskriminacije in enakih možnost za ženske in moške. Programi financiranja morajo upoštevati tudi pravila EU glede politike konkurence.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji