Navigation path

Additional tools

Domenii de activitate

Teme prioritare pentru finanţare

Finanţarea de coeziune a UE sprijină proiecte din domenii variate.

Printre principalele domenii de activitate se numără:

Aceste teme contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de a promova creşterea inteligentă, durabilă şi incluzivă. Finanţarea de coeziune a UE contribuie, de asemenea, la sprijinirea implementării politicilor UE în domeniile amintite.

Vizarea nevoilor concrete ale anumitor regiuni

UE depune eforturi concrete pentru a sprijini anumite categorii de regiuni:

Principiile de bază

Politica de coeziune trebuie să respecte principiile de nediscriminare şi egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. De asemenea, programele de finanţare trebuie să respecte regulile politicii UE din domeniul concurenţei.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale