Navigation path

Additional tools

Activiteitsdomeinen

Prioritaire thema’s voor financiering

De EU-cohesiefondsen ondersteunen zeer uiteenlopende projecten.

De voornaamste activiteitsdomeinen zijn:

Deze thema’s dragen bij tot de doelstellingen van de Europa 2020-strategie om slimme, duurzame en inclusieve groei te stimuleren. De EU-cohesiefondsen helpen ook EU-maatregelen ten uitvoer te brengen in de vermelde domeinen.

De specifieke behoeften van bepaalde regio’s aanpakken

De EU ijvert ook specifiek voor de ondersteuning van bepaalde soorten regio’s:

Onderliggende principes

Het cohesiebeleid moet de principes van non-discriminatie en gelijke kansen voor mannen en vrouwen eerbiedigen. Financieringsprogramma’s moeten ook de regels van het EU-mededingingsbeleid volgen.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte