Navigation path

Additional tools

Oqsma ta' attività

Temi ta’ prijorità għall-fondi

Fondi ta’ koeżjoni tal-UE jappoġġaw proġetti f’firxa wiesgħa ta’ oqsma.

L-oqsma ta’ attività ewlenin jinkludu:

Dawn it-temi jikkontribwixxu għall-objettivi tal-istrateġija Ewropea 2020 għall-promozzjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostennibbli u inklussiv. Il-fondi ta’ koeżjoni tal-UE jgħinu wkoll biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE fl-oqsma msemmija.

Indirizzar tal-htigijiet specifici ta’ certi regjuni

L-UE qieghda taghmel sforzi specifici biex tappogga certi kategoriji ta’ regjuni:

Principji bażici

Il-politika ta’ koeżjoni ghandha tirrispetta l-principji ta’ non-diskriminazzjoni u opportunitajiet ugwali bejn in-nisa u l-irgiel. Il-programmi ta’ finanzjament ghandhom jirrispettaw ukoll il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE.

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a