Navigation path

Additional tools

Darbības jomas

Finansējuma prioritātes

ES kohēzijas finansējums paredzēts projektu atbalstam visdažādākajās jomās.

Galveno darbības jomu vidū var minēt šādas.

Pasākumi šajās jomās arīdzan palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus, lai veicinātu saprātīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tāpat ES kohēzijas finansējums palīdz īstenot ES politiku minētajās jomās.

Atsevišķu reģionu specifiskās vajadzības

ES velta īpašas pūles, lai atbalstītu atsevišķas reģionu kategorijas.

Pamatprincipi

Kohēzijas politikā ir jāievēro nediskriminācijas un dzimumu līdztiesības principi. Finansēšanas programmām ir jāatbilst arī ES konkurences politikas noteikumiem.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi