Navigation path

Additional tools

Toiminnan alat

Rahoituksen tärkeimmät kohteet

EU:n koheesiorahasto tukee useiden eri alojen hankkeita.

Tärkeimpiä toiminnan aloja ovat

Nämä alat ovat osa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ja älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamista. Koheesiorahoitus tukee myös EU-politiikan toteutusta näillä aloilla.

Alueiden erityistarpeiden huomioon ottaminen

EU:ssa tuetaan erityisellä tavalla tiettyjä alueita kuten:

Periaatteet

Koheesiopolitiikan toteutuksessa kunnioitetaan syrjimättömyyden ja naisten ja miesten välisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita. Rahoitusohjelmissa tulee lisäksi kunnioittaa EU:n kilpailupolitiikan sääntöjä.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media