Navigation path

Additional tools

Aktivitetsområder

Bevillingsmæssige prioritetstemaer

EU samhørighedsbevillinger støtter projekter inden for mange forskellige områder.

De vigtigste aktivitetsområder omfatter:

Disse temaer bidrager til målene for Europa 2020 strategien om at fremme smart, bæredygtig og inklusiv vækst. EU samhørighedsbevillinger hjælper med at støtte implementeringen af EU politikker inden for de nævnte områder.

Adressere visse regioners særlige behov

EU gør sig særlige anstrengelser med at støtte særlige kategorier af regioner:

Bagvedliggende principper

Samhørighedspolitikken skal respektere principperne om ingen diskrimination og lige muligheder for kvinder og mænd. Bevillingsprogrammer skal også respektere EU’s regler for konkurrencepolitik.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!