Navigation path

Additional tools

Oblast činnosti

Prioritní témata pro financování

Financování v rámci politiky soudržnosti EU podporuje projekty v celé řadě oblastí.

K hlavním oblastem činnosti patří:

Tato témata přispívají k cílům strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Financování v rámci politiky soudržnosti EU také pomáhá podporovat provádění politik EU ve vyjmenovaných oblastech.

Péče o specifické potřeby v některých regionech

EU některým kategoriím regionů poskytuje specifickou podporu:

Hlavní zásady

Politika soudržnosti musí respektovat zásady nediskriminace a rovných příležitostí mezi ženami a muži. Finanční programy musí také respektovat pravidla politiky EU v oblasti hospodářské soutěže.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média