Navigation path

Additional tools

Zdravie

Zdravie zohráva významnú úlohu v oblasti konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónov. Obyvateľstvo regiónu, ktoré žije dlhší a kvalitnejší život, je obyvateľstvom, ktoré ostáva dlhšie aktívne a znamená menšiu záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti. Okrem toho je prínosom pre hospodársky a udržateľný rast regiónu.

Cieľom politiky súdržnosti je znížiť rozdiely medzi európskymi regiónmi a posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v celej EÚ, pričom zdravie je jednou z jej priorít. Hlavnými nástrojmi na dosiahnutie väčšej hospodárskej a sociálnej súdržnosti v oblasti zdravia sú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF).

Výdavky na zdravotnú infraštruktúru na obdobie rokov 2007 – 2013 predstavujú viac ako 5 miliárd eur (1,5 % z celkového rozpočtu). Významný podiel financií je určený najmä niektorým regiónom spadajúcim pod cieľ „konvergencia“. Ďalšie investície smerujú na podporu iných opatrení súvisiacich so zdravím, ktoré zastrešujú iné oblasti, ako napr. výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, informačná spoločnosť (t. j. elektronické zdravotnícke služby) a ľudský kapitál (t. j. aktívne starnutie a predĺženie pracovného života).

Užitočné odkazy:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá