Navigation path

Additional tools

Sănătate

Sănătatea are o importanţă vitală pentru competitivitatea şi creşterea economică a unei regiuni. O populaţie care trăieşte mai mult şi este mai sănătoasă va rămâne activă în societate mai mult timp, împovărând mai puţin sistemul sanitar şi, lucrul cel mai important, va reprezenta un atu pentru regiunea sa, la nivel de creştere economică durabilă.

Politica de coeziune urmăreşte să reducă disparităţile existente între regiunile europene, astfel încât să consolideze coeziunea economică şi socială pe teritoriul UE. În acest context, sănătatea este recunoscută, din ce în ce mai mult, ca fiind un domeniu prioritar, principalele instrumente prin care se poate realiza o coeziune economică şi socială în domeniul sănătăţi fiind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi Fondul social european (FSE).

Potrivit estimărilor, fondurile care vor fi cheltuite pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, în perioada 2007-2013, vor depăşi 5 miliarde de euro, adică1,5% din bugetul total, sume semnificative urmând a fi alocate, în mod special, unor regiuni care intră sub incidenţa obiectivului de convergenţă. Vor fi efectuate cheltuieli suplimentare pentru sprijinirea altor măsuri legate de sănătate prevăzute la alte capitole, cum ar fi cercetarea şi inovarea, promovarea IMM-urilor, societatea informaţională (servicii electronice pentru cetăţeni în domeniul sănătăţii) şi capitalul uman (îmbătrânirea activă şi prelungirea duratei activităţii profesionale).

Linkuri utile:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale