Navigation path

Additional tools

Gezondheid

De volksgezondheid is van cruciaal belang voor het concurrentievermogen en de economische groei van regio's. Als de bevolking van een regio gezonder is en langer leeft, betekent dit dat zij langer actief blijft, wat de druk op het gezondheidszorgstelsel verlicht en de economische en duurzame groei ten goede komt.

Het cohesiebeleid moet de ongelijkheid tussen de Europese regio's verminderen om de economische en sociale cohesie van de Unie te versterken. De volksgezondheid is in dit verband steeds vaker een prioriteit. De belangrijkste instanties die worden ingezet om de economische en sociale cohesie op het gebied van volksgezondheid te vergroten zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Van 2007 tot 2013 zullen de uitgaven voor gezondheidsinfrastructuur in principe meer dan 5 miljard euro bedragen, wat neerkomt op 1,5% van het totale budget, en waarvan aanzienlijke bedragen bestemd zijn voor sommige convergentieregio's. Er zullen extra uitgaven zijn voor andere maatregelen op het gebied van gezondheid, zoals onderzoek en innovatie, bevordering van het MKB, de informatiemaatschappij (e-gezondheidszorg voor de burger) en menselijk kapitaal (actief ouder worden en langer aan de slag blijven).

Links:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte