Navigation path

Additional tools

Egészségügy

Egy régiónak versenyképessége és gazdasági növekedése szempontjából rendkívüli fontos lakosai egészségi állapota. Ha a régió lakossága tovább és jobb egészségi állapotban él, akkor az ott élők hosszabb ideig maradnak a társadalom aktív tagjai, így az egészségügyi rendszerre kevesebb teher hárul, ráadásul az ilyen lakosság fontos eleme lesz a régió fenntartható gazdasági növekedésének.

A kohéziós politika az Unió gazdasági és társadalmi kohéziójának megerősítése érdekében csökkenteni kívánja az európai régiók közötti különbséget. Ebből a szempontból az egészségügy egyre inkább elsőbbséget élvező területté válik. Az egészségügy terén a gazdasági és társadalmi kohézió erősítéséül szolgáló legfontosabb eszköz az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), valamint az Európai Szociális Alap (ESZA).

2007 és 2013 között az egészségügyi infrastruktúrára fordítandó kiadások a tervek szerint meghaladják majd az 5 milliárd eurót, ami a teljes költségvetés 1,5 %-a; egyes konvergenciarégiók ebből az összegből jelentős juttatásban részesülnek. Más költségvetési tételek keretében további kiadásokra kerül majd sor egyéb, az egészséggel kapcsolatos intézkedésekkel összefüggésben, mint például a kutatás és fejlesztés, a kis- és középvállalkozások támogatása, az információs társadalom (pl. e-egészségügy valamennyi polgár számára) és humán tőke (pl. aktív időskor, valamint a munkában töltött életévek meghosszabbítása).

Hasznos linkek:

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok