Navigation path

Additional tools

Zdravlje

Zdravlje je iznimno važno za konkurentnost i gospodarski rast određene regije. Stanovništvo regije koje živi duže i na zdraviji način bit će duže aktivno stanovništvo, pa će na taj način biti manji teret zdravstvenom sustavu. Važno je istaknuti da će takvo stanovništvo koristiti i gospodarskom i održivom rastu regije.

Cilj je kohezijskom politikom smanjiti nejednakosti među europskim regijama kako bi se učvrstila gospodarska i socijalna kohezija diljem EU-a. S obzirom na to, zdravlje sve više postaje prioritet, a glavni alati za postizanje veće gospodarske i socijalne kohezije u području zdravlja su Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Europski socijalni fond (ESF).

Predviđeno je da će u razdoblju 2007. – 2013. izdaci za zdravstvenu infrastrukturu iznositi više od pet milijardi EUR ili 1,5 % ukupnog proračuna, a značajan iznos dodijeljenih sredstava osobito će se koristiti za određene regije obuhvaćene ciljem konvergencije. Predviđeni su dodatni izdaci za potporu drugim mjerama u području zdravlja pod drugim proračunskim naslovima poput istraživanja i inovacija, promicanja malih i srednjih poduzeća, informacijskog društva (tj. usluge e-zdravstva za građane) i ljudskog kapitala (tj. aktivno starenje i produženje radnog vijeka).

Korisne poveznice:

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji