Navigation path

Additional tools

Terveys

Väestön terveydentilan vaikutus alueiden kilpailukykyyn ja talouskasvuun on merkittävä. Ihmiset, joka elävät pidempään ja terveempinä myös toimivat pidempään aktiivisesti yhteiskunnassa ja aiheuttavat vähemmän paineita terveydenhuoltojärjestelmälle. Lisäksi terve väestö on eduksi alueen talouskasvulle ja kestävälle kehitykselle.

Koheesiopolitiikalla pyritään vähentämään Euroopan alueiden välisiä eroja ja lujittamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Terveysalaa pidetään koheesiopolitiikassa yhä tärkeämpänä painopistealana. Keskeiset välineet taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi tällä saralla ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Vuosina 2007–2013 terveysinfrastruktuurimenojen odotetaan olevan yli 5 miljardia euroa, mikä on 1,5 prosenttia koheesiopolitiikan koko budjetista. Näistä varoista huomattava määrä kohdennetaan EU:n lähentymisalueille. Terveyteen liittyviin toimiin käytetään varoja myös muista budjettikohdista, joista tuetaan muun muassa tutkimusta ja innovointia, pk-yritysten kehittämistä, tietoyhteiskuntaa (esim. kansalaisten sähköiset terveyspalvelut) ja inhimillistä pääomaa (esim. aktiivinen ikääntyminen ja työuran pidentäminen).

Linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media