Navigation path

Additional tools

Sundhed

Sundhed er afgørende for en regions konkurrenceevne og økonomiske vækst. Hvis befolkningen i en region lever længere og sundere, kan den deltage længere i samfundslivet og samtidig lægge mindre pres på sundhedssystemet. En sådan befolkning er et aktiv for regionens vækst og bæredygtighed.

Samhørighedspolitikken skal mindske ulighederne mellem EU's regioner, så den økonomiske og sociale samhørighed i hele EU styrkes. I denne sammenhæng står sundheden stadig højere på dagsordenen. De vigtigste redskaber til at opnå øget økonomisk og social samhørighed inden for sundhed er Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF).

Fra 2007 til 2013 ventes udgifterne til sundhedsinfrastruktur at ligge på over 5 milliarder euro (1,5 % af det samlede budget) med store bevillinger til især visse konvergensregioner. Der vil blive brugt yderligere midler til støtte for andre sundhedsinitiativer under andre budgetposter, f.eks. forskning og innovation, fremme af små og mellemstore virksomheder, informationssamfundet (e-sundhedstjenester til borgerne) og menneskelige ressourcer (aktiv alderdom og et længere arbejdsliv).

Links:

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!