Navigation path

Additional tools

Zdraví

Není pochyb, že otázky zdraví mají na konkurenceschopnost regionů a jejich hospodářský růst velký vliv. Pokud se obyvatelstvo daného regionu dožívá vyššího věku a je na tom zdravotně dobře, přispívá také aktivněji k životu místní komunity, méně zatěžuje zdravotnictví, a navíc může výrazně přispět k hospodářskému, a především udržitelnému růstu regionu.

Politika soudržnosti si klade za cíl snížit rozdíly v rozvinutosti evropských regionů a posílit tak hospodářskou a sociální soudržnost v celé EU. V tomto kontextu se otázky zdraví stávají prioritou. Hlavními nástroji k dosažení takového soudržnosti i v oblasti zdraví jsou Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF).

V období 2007–2013 činí plánované výdaje na zdravotní infrastrukturu přes 5 miliard eur, což představuje 1,5 % veškerých přidělených prostředků, přičemž významná část se jich uvolní především do některých konvergenčních regionů. Na podporu opatření souvisejících s otázkami zdraví se věnují další prostředky z jiných částí rozpočtu, jako je výzkum, vývoj a inovace, podpora malých a středních podniků, informační společnost (tj. elektronické poradenství týkající se zdraví) a lidský kapitál (tj. aktivní stáří a prodlužování produktivního věku).

Užitečné odkazy:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média