Navigation path

Additional tools

Energie

Securitatea aprovizionării, accesibilitatea preţurilor la energie pentru economii competitive şi durabilitatea mediului sunt cei trei piloni ai abordării integrate a UE în ceea ce priveşte politica în domeniul climei şi al energiei. Obiectivul acesteia constă în scăderea, cu 20%, a consumului de energie faţă de previziunile pentru 2020 şi utilizarea, până în 2020, a energiei regenerabile în proporţie de 20%. Politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 abordează utilizarea intensă a surselor de energie tradiţionale, eficienţa energetică şi energiile regenerabile, pentru a spori atractivitatea regiunilor promovând, în acelaşi timp, energiile regenerabile ca motoare ale inovării şi creşterii economice.

În regiunile aflate sub incidenţa obiectivului de convergenţă, Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune pot sprijini reţelele transeuropene de energie în scopul îmbunătăţirii siguranţei aprovizionării, realizării pieţei interne, integrării aspectelor legate de mediu şi dezvoltării energiilor regenerabile. În ceea ce priveşte ohiectivele de „convergenţă” şi de „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” EN una dintre priorităţile FEDR constă în stimularea eficienţei energetice şi a producţiei de energie regenerabilă, precum şi în crearea unor sisteme eficiente de gestiune energetică.

Activităţile centrate pe energia regenerabilă prezintă un mare potenţial în ceea ce priveşte impulsionarea dezvoltării economice în regiunile UE, deoarece creează noi locuri de muncă şi stimulează dezvoltarea socială. Acest lucru pare să se reflecte în faptul că fondurile alocate, prin politica de coeziune, energiilor regenerabile, pentru perioada 2007-2013, le depăşesc de cinci ori pe cele destinate, în perioada 2000-2006, îndeplinirii obiectivelor „convergenţă” şi „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”.

În contextul programelor-cadru pentru perioada 2007-2013, 4,8 miliarde de euro au fost alocaţi pentru proiecte care vizează energiile regenerabile (eoliană, solară, biomasă, hidroelectrică şi geotermală), 4,2 miliarde de euro pentru eficienţă energetică, cogenerare şi gestiune energetică şi 1,7 miliarde de euro pentru investiţii în sursele tradiţionale de energie, din care 674 de milioane pentru investiţiile în reţelele transeuropene de electricitate şi gaz.

Linkuri utile:

  • Comisia Europeană - Energie EN
Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale