Navigation path

Additional tools

Energi

Forsyningssikkerhed, energi til en overkommelig pris i en konkurrencedygtig økonomi og miljømæssig bæredygtighed er de tre bestanddele i den integrerede metode bag EU's klima- og energipolitik. Målet er at forbruge 20 % mindre energi end beregnet for 2020 og at opnå en andel på 20 % vedvarende energi senest i 2020. Samhørighedspolitikken for 2007-2013 tager fat på den intensive brug af traditionelle energikilder, energieffektivitet og vedvarende energi for at gøre regionerne mere attraktive. Samtidig bliver vedvarende energi fremhævet som en drivkraft for innovation og vækst.

I de regioner, der hører under "konvergensmålet", kan EFRU og Samhørighedsfonden støtte transeuropæiske energinet for at øge forsyningssikkerheden. Det er med til at fuldende det indre marked og inddrage miljøhensyn, øge energieffektiviteten og udvikle vedvarende energi. Både inden for "konvergensmålet" og de målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse er det en prioritet for EFRU at stimulere energieffektiviteten og produktionen af vedvarende energi samt udvikle effektive energistyringssystemer.

Vedvarende energi har stort potentiale til at kunne styrke den økonomiske udvikling i EU's regioner, skabe nye job og den økonomiske og sociale udvikling ny dynamik. Dette afspejles af, at støtten til vedvarende energi i samhørighedspolitikken for 2007-2013 er fem gange højere under konvergensmålet og syv gange højere under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse end i 2000-2006.

I rammeprogrammerne for 2007-2013 har EU afsat 4,8 milliarder euro til projekter inden for vedvarende energi (vind, sol, biomasse, vandkraft og geotermisk energi), 4,2 milliarder euro til energieffektivitet, kombineret kraftvarmeproduktion og energistyring og 1,7 milliarder euro til investeringer i traditionelle energikilder. Heraf går 674 millioner euro til investeringer i transeuropæiske el- og gasnet.

Links:

  • Europa-Kommissionen: Energi EN
EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!