Navigation path

Additional tools

Energetika

Tři základní pilíře přístupu, který Evropská unie zvolila pro otázky klimatu a energetiky, tvoří spolehlivost dodávek energie, finanční dostupnost energie pro konkurenceschopné ekonomiky a udržitelnost životního prostředí. Cílem je snížit spotřebu energie o 20 % v porovnání s předpovědí na rok 2020 a dále do uvedeného roku dosáhnout toho, aby 20 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Politika soudržnosti na období 2007–2013 se věnuje otázkám intenzivního využívání tradičních zdrojů energie, energetické účinnosti a obnovitelných energií. Snaží se tak docílit zvýšení atraktivnosti regionů a zároveň zdůraznivat roli obnovitelných zdrojů energie při zvyšování inovací a růstu.

V regionech, které spadají do cíle Konvergence, je možné prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti podporovat transevropské sítě a zlepšovat tak spolehlivost dodávek energie, dosáhnout celistvosti vnitřního trhu, zohledňovat otázky ochrany životního prostředí, zvyšovat energetickou účinnosti a rozvíjet využívání obnovitelných energií. Jednou z priorit EFRR u cíle Konvergence i cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je stimulovat energetickou účinnost a výrobu energie z obnovitelných zdrojů a dále rozvíjet systémy účinného hospodaření s energií.

Akce v oblasti obnovitelné energie mají obrovský význam pro podporu rozvoje hospodářství v regionech EU, jelikož se díky nim mohou vytvářet nové pracovní příležitosti. Zároveň mohou přinést nové podněty v oblasti ekonomického i sociálního rozvoje. To je zohledněno ve výši výdajů, které jsou v rámci politiky soudržnosti na obnovitelné energie v období 2007–2013 vyčleněny. Jsou totiž pětkrát vyšší než u cíle Konvergence a v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se oproti období 2000–2006 zvýšily sedmkrát. 

U rámcových programů na období 2007–2013 vyčlenila EU částku 4,8 miliardy eur na projekty související s obnovitelnými energiemi (větru, slunce, vody, geotermálních zdrojů a biomasy), dále 4,2 miliardy eur na energetickou účinnost, kombinovanou produkci energie a systémy hospodaření s energií a 1,7 miliardy eur na investice do tradičních zdrojů energie, přičemž 674 milionů eur z této částky půjde na vytvoření transevropských energetických sítí pro elektřinu a zemní plyn.

Užitečné odkazy:

  • Evropská komise – Energetika EN
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média