Navigation path

Additional tools

Het arbeidsproces en sociale insluiting

Het bevorderen van de integratie van alle mensen in de samenleving, vooral van personen in de marge, is een van de fundamentele doelstellingen van de EU. De bestaande Europese systemen voor sociale welvaart en ondersteuning weerspiegelen die gedeelde waarde van sociale samenhang. Toch zijn heel wat groepen van mensen in de Unie sociaal uitgesloten – omdat ze een handicap hebben, laaggeschoold zijn, omdat ze in achtergestelde buurten wonen met beperkte toegang tot diensten, of wegens gezondheidsproblemen.

Dat laat zich ook voelen op de arbeidsmarkt, waar sommige mensen het moeilijk hebben om een baan te vinden. Migranten en etnische minderheden, zoals de Roma EN, worden vaak gediscrimineerd, wat het risico op sociale uitsluiting nog vergroot. Tewerkstelling speelt een sleutelrol in de bevordering van sociale insluiting, maar kansarmen hebben vaak nood aan uitgebreidere ondersteuningsstrategieën, zoals geïndividualiseerde ondersteuning, ook gericht op de gezinnen.

Het bevorderen van meer en betere banen, het ondersteunen van de integratie en deelname van kansarme groepen, en het ontwikkelen van een insluitende samenleving die voor iedereen toegankelijk is, zijn overkoepelende doelstellingen die de EU-investeringen onderbouwen. Een groot deel van de investeringen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de periode 2007-2013 is erop gericht de toegang tot het arbeidsproces en sociale insluiting voor verschillende groepen te bevorderen. Speciale aandacht gaat daarbij naar jongere en oudere werknemers, migranten en etnische minderheden. Er zijn ook specifieke acties ten behoeve van vrouwen, om hen aan een baan te helpen, om op gender gebaseerde segregatie van de arbeidsmarkt te verminderen, en om werk en privéleven beter met elkaar te verzoenen.

Nuttige links:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte