Navigation path

Additional tools

Užimtumas ir socialinis įtraukimas

Vienas pagrindinių ES tikslų – skatinti visų asmenų, ypač gyvenančių pakraščiuose, integraciją į visuomenę. Bendrą tokios socialinės sanglaudos vertę atspindi socialinės gerovės ir paramos sistemos, taikomos visoje Europoje. Kita vertus, Sąjungoje esama nemažai socialiai atskirtų asmenų grupių dėl neįgalumo, žemos kvalifikacijos, gyvenimo vargingose teritorijose, teikiančiose tik ribotų galimybių gauti paslaugas, taip pat dėl sveikatos problemų.

Tai susiję ir su užimtumu, kai daliai asmenų sunku rasti darbą. Migrantai ir etninės mažumos, pvz., čigonai EN, dažnai diskriminuojami, o dėl to dar labiau didėja socialinės atskirties rizika. Užimtumas labai svarbus skatinant socialinį įtraukimą, tačiau kai kada mažesnių galimybių turintiems žmonėms reikia įvairesnių paramos strategijų, įskaitant asmeninę paramą, taip pat paramą šeimai.

Pagrindiniai ES investicijoms keliami tikslai – skatinti didesnio skaičiaus ir geresnių darbo vietų kūrimą, remti mažesnių galimybių turinčių grupių integraciją ir dalyvavimą, vystyti visiems atvirą visuomenę. Didele Europos socialinio fondo (ESF) investicijų 2007-2013 m. laikotarpiu dalimi siekiama suteikti geresnes galimybes pasinaudoti užimtumu ir socialiniu įvairių grupių įtraukimu. Ypač daug dėmesio skiriama jaunesnio ir vyresnio amžiaus darbuotojams, migrantams ir etninėms mažumoms. Konkrečiais veiksmais taip pat siekiama padėti įsidarbinti moterims, mažinti darbo rinkoje lyties segregaciją ir geriau suderinti darbo ir privatų gyvenimą.

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos