Navigation path

Additional tools

Zapošljavanje i socijalna uključenost

Jedan od osnovnih ciljeva EU-a promicanje je integracije svih ljudi u društvo, osobito onih na rubu društva. Sustavima socijalne skrbi i potpore uspostavljenima diljem Europe odražava se ta zajednička vrijednost socijalne kohezije. No mnoge skupine ljudi u Europskoj uniji socijalno su isključene, a razlog tomu može biti invalidnost, njihova niska razina kvalificiranosti ili činjenica da žive u zapostavljenim područjima s ograničenim pristupom uslugama ili imaju zdravstvene probleme.

To se odnosi i na zapošljavanje, stoga je nekim ljudima teško dobiti posao. Migranti i etničke manjine, poput romskog stanovništva, često su izloženi diskriminaciji kojom se još više povećava opasnost od socijalne isključenosti. Zapošljavanje je ključni faktor pri promicanju socijalne uključenosti, ali osobe u nepovoljnijem položaju često trebaju opsežnije strategije podrške koje mogu uključivati osobnu podršku usmjerenu i na obitelji.

Promicanje većeg broja i boljih radnih mjesta, podupiranje integracije i sudjelovanja skupina u nepovoljnijem položaju te razvoj inkluzivnog društva dostupnog svima glavni su ciljevi koji se podupiru ulaganjima EU-a. Cilj je velikim dijelom ulaganja Europskog socijalnog fonda (ESF) u razdoblju 2007. – 2013. promicati pristup zapošljavanju i socijalnoj uključenosti raznih skupina. Poseban naglasak stavljen je na mlađe i starije radnike, migrante i etničke manjine, a posebna djelovanja namijenjena su ženama i pomoći pri njihovom zapošljavanju, smanjivanju segregacije na temelju spola na tržištu rada i usklađivanju njihovog poslovnog i privatnog života.

Korisne poveznice:

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji