Navigation path

Additional tools

Työllisyys ja sosiaalinen osallisuus

Yksi EU:n tärkeimmistä päämääristä on auttaa kaikkia ihmisiä – ja varsinkin marginaaliryhmiä – integroitumaan yhteiskuntaan. Euroopan eri maiden sosiaaliturva- ja tukijärjestelmät ilmentävät tätä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden yhteistä arvomaailmaa. Monet ihmisryhmät EU:ssa ovat kuitenkin syrjäytyneet yhteiskunnasta – ehkä vammaisuuden, heikon ammattitaidon tai terveysongelmien vuoksi tai siksi, että he asuvat köyhällä alueella, jolla palveluja on tarjolla vain niukasti.

Syrjäytyä voi myös työelämästä, sillä joidenkin ihmisten on vaikea saada työtä. Maahanmuuttajat, romaniväestö EN ja muut etniset vähemmistöt joutuvat usein kokemaan syrjintää, mikä lisää entisestään yhteiskunnasta syrjäytymisen vaaraa. Työllisyys on keskeinen tekijä sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä, mutta vähäosaiset ihmiset tarvitsevat usein laajempia tukistrategioita – henkilökohtaisen tuen lisäksi myös koko perheeseen kohdistuvia tukitoimia.

Uusien ja parempien työpaikkojen luominen, vähäosaisten tukeminen yhteiskuntaan integroitumisessa ja osallistumisessa ja kaikille avoimen osallistavan yhteiskunnan kehittäminen ovat yleisiä päämääriä, jotka ovat EU:n kaikkien rahoitustoimien perustana. Valtaosalla Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) kaudella 2007–2013 rahoitettavista toimista pyritään lisäämään erilaisten ihmisryhmien työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Erityisen huomion kohteena ovat nuoret ja ikääntyneet työntekijät, maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt. Myös naisiin kohdistetaan erityistoimia, joilla heitä autetaan pääsemään työelämään ja sovittamaan työ- ja perhe-elämän paremmin yhteen sekä vähennetään sukupuoleen perustuvaa syrjintää työmarkkinoilla.

Hyödyllisiä linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media