Navigation path

Additional tools

Utbildning och yrkesutbildning

Att utveckla människor, deras kompetens och begåvning, är avgörande för att säkra Europas konkurrenskraft på lång sikt. Det är också oerhört viktigt för att främja social sammanhållning – att hjälpa alla medborgare att få glädje av de fler och bättre jobb som erbjuds. EU strävar på en lång rad olika politikområden till att ta itu med de frågor som undergräver Europas konkurrenskraft. På många av dem söker man stärka program för högre utbildning och yrkesutbildning, uppgradera kompetensen hos arbetskraften över hela Europa och bygga upp bättre kopplingar mellan dessa utbildningsleverantörer och industrin, för att säkerställa att den kompetens de lär ut stämmer överens med vad företagen behöver i dag och i framtiden.

Här arbetar Europeiska socialfonden (ESF) hand i hand med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och finansierar verksamhet som bidrar till att modernisera utbildnings- och yrkesutbildningssystem, få ned antalet elever som lämnar skolan i förtid, främja bättre tillgång till utbildning av god kvalitet för alla och samtidigt investera i en lång rad samhällsfunktioner – i infrastruktur för utbildnings-, hälso- och sjukvårdssektorn och den sociala sektorn – vilket bidrar till att stärka samhället och ge bättre tillgång till tjänster över lag.

Stöd kan även ges till forskare och till att skapa nätverk mellan universitet, forskningscentra och företag för att främja innovation och en kunskapsbaserad ekonomi.

Användbara länkar:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad