Navigation path

Additional tools

Izobraževanje in usposabljanje

Razvijanje ljudi, njihovih sposobnosti in nadarjenosti je bistvenega pomena za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Evrope. Je tudi ključnega pomena za spodbujanje socialne kohezije – vsem državljanom pomaga izkoristiti večjo in boljšo ponudbo delovnih mest. EU ima raznovrstne politike za reševanje vprašanj, ki spodkopavajo evropsko konkurenčnost. Cilj mnogih od njih je izboljšati programe visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, dodatno izobraziti delovno silo po Evropi ter vzpostaviti boljše povezave med temi ponudniki usposabljanja in industrijo ter tako zagotoviti, da znanje, ki ga podajajo, ustreza znanju, ki ga podjetja potrebujejo danes in ga bodo potrebovala v prihodnosti.

Pri tem Evropski socialni sklad (ESS) deluje z roko v roki z Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR) in financira dejavnosti, ki pomagajo pri posodabljanju sistemov izobraževanja in usposabljanja, zmanjševanju zgodnjega izstopa iz izobraževanja in spodbujanju boljšega dostopa do kakovostnega izobraževanja za vse, pri tem pa tudi vlaga v vrsto objektov skupnosti – izobraževalno, socialno in zdravstveno infrastrukturo –, ki pomagajo krepiti skupnost in izboljšati dostop do vseh storitev.

Podpora se lahko zagotovi tudi raziskovalcem in oblikovanju mrež med univerzami, raziskovalnimi središči in podjetji, s čimer se spodbujata inovativnost in znanje, temelječe na gospodarstvu.

Koristne povezave:

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji