Navigation path

Additional tools

Educaţie şi pregătire

Dezvoltarea persoanelor, a competenţelor şi a talentului lor este esenţială pentru asigurarea competitivităţii pe termen lung a Europei. Este, de asemenea, un element de bază pentru promovarea coeziunii sociale, ajutând toţi cetăţenii să beneficieze de o ofertă de locuri de muncă mai multe şi mai bune. UE are un set vast de politici care urmăresc abordarea problemelor ce subminează competitivitatea Europei. Multe dintre acestea urmăresc să îmbunătăţească sistemele de învăţământ superior şi de formare profesională, să perfecţioneze forţa de muncă din întreaga Europă şi să consolideze legăturile dintre aceşti furnizori de servicii de formare şi industrie, pentru a garanta faptul că abilităţile predate sunt cele de care au nevoie companiile, atât în prezent, cât şi în viitor.

În acest caz, Fondul Social European (FSE) conlucrează cu Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), finanţând activităţi care ajută la modernizarea sistemelor de educaţie şi formare, la reducerea abandonului şcolar timpuriu, la promovarea unui acces mai bun la învăţământ de calitate pentru toţi, investind în acelaşi timp într-o gamă de facilităţi comunitare – în infrastructura educaţională, socială şi sanitară –, ceea ce sprijină consolidarea comunităţilor şi îmbunătăţirea accesului la servicii pe toate planurile.

De asemenea, sprijinul poate fi furnizat cercetătorilor şi formării de reţele între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi, pentru a promova inovaţia şi economia bazată pe cunoaştere.

Linkuri utile:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale