Navigation path

Additional tools

Edukacja i szkolenia

Rozwijanie ludzi, ich umiejętności i talentów odgrywa najważniejszą rolę w zapewnianiu długofalowej konkurencyjności Europy. Jest również kluczem do promowania spójności społecznej – pomagając wszystkim obywatelom w czerpaniu korzyści z coraz większej liczby lepszej jakości dostępnych ofert pracy. Unia Europejska posiada obszerny zasób polityki skierowanej przeciw zjawiskom mającym negatywny wpływ na konkurencyjność Europy. Ma ona za zadanie poprawienie programów szkolnictwa wyższego i zawodowego w celu podniesienia poziomu umiejętności pracowników w całej Europie oraz zbudowanie lepszej komunikacji między instytucjami zapewniającymi kształcenie a gospodarką, aby zapewnić dostosowanie nauczanych przez nie umiejętności do bieżących i przyszłych potrzeb firm.

W tym obszarze Europejski Fundusz Socjalny (EFS) ściśle współpracuje z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), finansując działania wspierające modernizację systemów szkolnictwa i szkoleń, ograniczenie zjawiska wczesnego odchodzenia ze szkół i promowanie lepszego powszechnego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, przy jednoczesnym inwestowaniu w szereg społecznościowych obiektów infrastruktury edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej, które wspierają wzmacnianie lokalnych społeczności i zwiększają powszechną dostępność tego rodzaju usług.

Możliwe jest również wsparcie badaczy oraz budowy sieci między środowiskami akademickimi a ośrodkami badawczymi i biznesowymi w celu promowania innowacyjności, jak też opartego na wiedzy rozwoju gospodarczego.

Użyteczne linki:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe